...

Kaimana Hila

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Kaimana Hila
Kaimana Hila
Charies E. King
A7
D7
G
A7
D7
G
2
2
Merody
8
I
2
2
Harmony
8
C
G
M
8
wa
ho
ma
kou
i
ka
po
ne
i
A
H
8
D7
G
G7
Hi
la
C
M
8
’i
ke
i
ka
na
ni
ka
i
ma na
Ka i
H
8
G
D7
G
2
4
M
8
la
kau
mai
lu
na
2
4
H
8
Iwaho makou i ka po nei
A’ike i ka nani kaimana Hila
kaimana Hila−kau mai i luna
Iwaho makou i kapi’olani paka
Aíke i ka nani lina poepoe
Lina poepoe−hoóluhi kino
Iwaho makou i Waikiki,éa
A’ike i ka nani papa heé nalu
papa heé nalu−heé malie
Haína ía mai ana ka puana
Aíke i ka nani kaimana Hila
kaimana Hila−kau mai i luna
ma na
Hi
Fly UP