...

Läs mer här i ett utdrag från tidningen Digitala intryck, vårterminen

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Läs mer här i ett utdrag från tidningen Digitala intryck, vårterminen
Digitala verktyg
– I KAMPEN MOT MOBBNING
En app för att anmäla kränkningar, skadegörelse eller trakasserier på nätet.
Det är en del i Drottning Blankas gymnasieskolas framgångsrika arbete för
att förebygga mobbning.
– I dag händer mer bakom skärmarna än på skolgården, säger rektor
Norma Aznar.
TEXT SOFIA STRIDSMAN FOTO MARKUS MARCETIC
mot lektionen med böcker och mobiler i händerna. I övrigt är det
lugnt i korridorerna på Drottning Blankas gymnasieskola
nära Globen i södra Stockholm den här förmiddagen.
Norma Aznar är sedan 2013
rektor för skolan, som har 300
elever på fyra olika gymnasieprogram. Hon säger att det
för henne, som skolledare, är
viktigt att ha en tydlig bild
om vad som händer på skolan. När hon blev tipsad av en
lärare om appen Speak Up var
hon inte sen att nappa, och
skolan blev den första i Sverige att använda mobilappen
mot mobbning.
Alla elever får ladda hem
appen gratis och kan, i eget
namn eller anonymt, rapportera om allt från klotter,
NÅGRA ELEVER SKYNDAR
droger, våld och mobbning
till oro för skolkamrater. Händelserna skickas till berörda
mentorer och till Norma
Aznar.
– Vi skaffade inte appen på
grund av att vi hade mycket
problem, utan för att ha ett
bra verktyg. Vad gäller Speak
Up är det heller inte bara nätmobbning vi hade i åtanke,
utan alla tråkiga grejer som
kan hända i en tonårings liv;
skadegörelse, självskadebeteende, ”sexting” (meddelanden
med sexuellt innehåll), alkohol och annat, säger hon.
CAMILLA LINNÉR NILSSON under-
visar i historia på Drottning
Blankas gymnasieskola. Hon
säger att skolan är så liten att
vuxna och ungdomar känner
varandra väl. Eleverna söker i
hög grad upp henne om det är
något som oroar dem, upplever hon.
– Atmosfären är väldigt
öppen och det är inte någon
hård eller kaxig attityd. Men
det är bra att appen finns –
den är enkel att använda och
det är bra att det går att vara
anonym, om det är någon som
inte vågar säga något direkt
till dig.
FÖRSTAÅRSELEVERNA Alva Thysell,
Philip Olsson, Nikola Milosevic, Thereze Almkvist och
Simon Sandkvist menar att
tongångarna på nätet elever
emellan var hårdare i högstadiet. Samtidigt känner samtliga av dem någon som blivit
utsatt för mobbning eller fått
oönskade bilder publicerade
på internet.
リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金 ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた¦見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金
リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金 ス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた¦見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7B7トマに0日1リ凶L7フ8マに0日1リッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クックッ7トマに0日1リ金L7Bた40Ю3をス9クッ7トマに0凸1リ金L7Bた40九3をス9クッ7トマに0日1リ凶L7フ8見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40エ3をス9クッ7トマに0日1リ凹L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金L7Bた40見3をス9クッ7トマに0日1リ金
vår 2016 #DIGITALAINTRYCK 13
Empatin försvinner
om man sitter bakom
en skärm och skriver
hemska saker och inte
ser hur mottagaren
NORMA AZNAR
reagerar.
– Om någon lägger ut bilder finns de alltid kvar där.
Sunt förnuft borde gälla både
i verkligheten och på nätet,
men det finns en stor skara
som kan hata på nätet utan
att riskera att åka dit. Många
tycker inte ens att det är värt
att göra en anmälan, eftersom
det ändå bara läggs ner, säger
Philip Olsson.
INGEN AV DESSA elever har ännu
använt appen för att rapportera om mobbning eller
annat. Rektor Norma Aznar
bekräftar att antalet inkomna
anmälningar än så länge är
få, men säger att hon inte
vet om det beror på att
problemen på skolan är
få eller på att appen ännu
är ny för många elever.
Hon konstaterar samtidigt att eleverna ständigt är
ute på nätet och att sociala
medier är en stor del av deras
liv. Det gör skolans arbete för
att stävja nätmobbning extra
viktigt, menar hon.
– Empatin försvinner om
man sitter bakom en skärm
och skriver hemska saker och
inte ser hur mottagaren reagerar. Jag känner starkt att
vi måste visa att detta inte är
okej. Mobbning är inte mindre
smärtsamt för att det sker på
Instagram.
14 #DIGITALAINTRYCK vår 2016
Eleverna Nikola Milosevic, Simon Sandkvist, Thereze Almkvist, Alva
Thysell och Philip Olsson tillsammans med rektor Norma Aznar i mitten.
Rektor Norma Aznar och läraren Camilla Linnér Nilsson jobbar mot mobbing.
SÅ KAN SKOLAN ARBETA MOT NÄTHAT
Johnny Lindqvist är expert på ungdomskommunikation och projekt ledare för No Hate
Speech Movement. Här är hans tips för att förebygga
nätkränkningar i skolan.
VAR INTRESSERAD. Visa intresse
för ungdomarnas sociala medier
och prata om det positiva i deras
digitala liv – inte bara det negativa.
VAR DÄR. Var aktiv i kanalerna för
sociala medier, i den mån du orkar.
Du behöver inte ha jättekoll på alla
sociala medier, eftersom trender
förändras fort. Se hellre till att
känna till lite om alla.
STÄRK ELEVERNA. Jobba med att
stärka elevernas trygga platser på
nätet – precis som man gör då man
pratar om mobbning i det analoga
livet.
UPPMANA TILL ANMÄLAN. Klargör för eleverna att de kan moderera sina sociala medier hårt – och
anmäla när det behövs.
LAG OCH RÄTT. Lär er om det juridiska på nätet och vilka skyldigheter och rättigheter ni har. På
No Hate Speech Movement (ett
initiativ från Europarådet som
drivs av Statens medieråd på uppdrag av regeringen) finns en podserie som handlar om lag och rätt.
GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE. Utse en person i lärarlaget som
ansvarar för att ha koll på vilka
sociala medier som gäller, hur de
används och hur man anmäler.
Sprid information i form av en
lathund via intranätet eller ha
genomgångar då och då.
TEXT MÅRTEN FÄRLIN
Fly UP