...

TOM国際通話料金PDF

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

TOM国際通話料金PDF
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Af
ghani
s
t
an
Af
ghani
s
t
anMobi
l
eAr
eeba
Af
ghani
s
t
anMobi
l
eAT
Af
ghani
s
t
anMobi
l
eAwcc
Af
ghani
s
t
anMobi
l
eEt
i
s
al
at
Af
ghani
s
t
anMobi
l
eOt
herCar
r
i
Af
ghani
s
t
anMobi
l
eRos
han
Al
bani
a
Al
bani
aMobi
l
eAmc
Al
bani
aMobi
l
eEagl
e
Al
bani
aMobi
l
eVodaf
one
Al
bani
aTi
r
ana
Al
ger
i
a
Al
ger
i
aAl
gi
er
s
Al
ger
i
aMobi
l
e
Al
ger
i
aMobi
l
eOr
as
com
Al
ger
i
aMobi
l
eWat
ani
ya
Amer
i
canSamoa
Amer
i
canSamoaMobi
l
e
Andor
r
a
Andor
r
aMobi
l
e
Angol
a
Angol
aMobi
l
e
Angol
aMobi
l
eMovi
cel
l
Angol
aMobi
l
eUni
t
el
Angui
l
l
a
Angui
l
l
aMobi
l
e
Angui
l
l
aMobi
l
eDi
gi
cel
Ant
ar
ct
i
ca
Ant
i
guaAndBar
buda
Ant
i
guaAndBar
budaMobi
l
e
Ant
i
guaAndBar
budaMobi
l
eDi
g
Ant
i
guaAndBar
budaMobi
l
eLi
m
Ar
gent
i
na
Ar
gent
i
naBahi
aBl
anca
Ar
gent
i
naBuenosAi
r
es
Ar
gent
i
naCampana
Ar
gent
i
naCent
r
al
Ar
gent
i
naCor
doba
Ar
gent
i
naLaPampa
Ar
gent
i
naLaPl
at
a
Ar
gent
i
naLuj
an
Ar
gent
i
naMarDelPl
at
a
Ar
gent
i
naMendoz
a
Ar
gent
i
naMobi
l
e
Ar
gent
i
naMobi
l
eBuenosAi
r
es
Ar
gent
i
naNeuquen
Ar
gent
i
naPi
l
ar
国番号
アフガニスタン・イスラム共和国
36.
00
21.
00
アフガニスタン・イスラム共和国国(
Mobi
l
eAT)
40.
00
アフガニスタン・イスラム共和国(
Mobi
l
eAwcc)
31.
00
アフガニスタン・イスラム共和国(
Mobi
l
eEt
i
s
al
at
)
22.
00
アフガニスタン・イスラム共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
)
42.
00
アフガニスタン・イスラム共和国(
Mobi
l
eRos
han)
30.
00
アルバニア共和国
23.
00
アルバニア共和国(
Mobi
l
eAmc)
55.
00
アルバニア共和国(
Mobi
l
eEagl
e)
62.
00
アルバニア共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
31.
00
アルバニア共和国(Ti
r
ana)
23.
00
アルジェリア民主人民共和国
12.
00
アルジェリア民主人民共和国(
Al
gi
er
s
)
11.
00
アルジェリア民主人民共和国(
Mobi
l
e)
39.
00
アルジェリア民主人民共和国(
Mobi
l
eOr
as
com)
50.
00
アルジェリア民主人民共和国(
Mobi
l
eWat
ani
ya)
67.
00
米領サモア
6.
00
米領サモア(
Mobi
l
e)
6.
00
アンドラ公国
4.
00
アンドラ公国(
Mobi
l
e)
31.
00
アンゴラ共和国
12.
00
アンゴラ共和国(
Mobi
l
e)
12.
00
アンゴラ共和国(
Mobi
l
eMovi
cel
l
)
11.
00
アンゴラ共和国(
Mobi
l
eUni
t
el
)
10.
00
アンギラ
9.
00
アンギラ(
Mobi
l
e)
34.
00
アンギラ(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
34.
00
南極大陸
1033.
00
アンティグア・バーブーダ
25.
00
アンティグア・バーブーダ(
Mobi
l
e)
41.
00
アンティグア・バーブーダ(
Mobi
l
eDi
g)
44.
00
アンティグア・バーブーダ(
Mobi
l
eLi
m)
44.
00
アルゼンチン共和国
5.
00
アルゼンチン共和国(
Bahi
aBl
anca)
3.
00
アルゼンチン共和国(
BuenosAi
r
es
)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Campana)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Cent
r
al
)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Cor
doba)
3.
00
アルゼンチン共和国(
LaPampa)
4.
00
アルゼンチン共和国(
LaPl
at
a)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Luj
an)
5.
00
アルゼンチン共和国(
MarDelPl
at
a)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Mendoz
a)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Mobi
l
e)
15.
00
アルゼンチン共和国(
Mobi
l
eBuenosAi
r
es
)
15.
00
アルゼンチン共和国(
Neuquen)
3.
00
アルゼンチン共和国(
Pi
l
ar
)
5.
00
アフガニスタン・イスラム共和国(
Mobi
l
eAr
eeba)
1/33
93
93
93
93
93
93
93
355
355
355
355
355
213
213
213
213
213
1
1
376
376
244
244
244
244
1
1
1
672
1
1
1
1
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Ar
gent
i
naRes
i
s
t
enci
a
Ar
gent
i
naRos
ar
i
o
Ar
gent
i
naSal
t
a
Ar
gent
i
naSanLui
s
Ar
gent
i
naSant
aFe
Ar
gent
i
naTuchman
Ar
gent
i
naZar
at
e
Ar
meni
a
Ar
meni
aMobi
l
e
Ar
meni
aMobi
l
eAr
ment
el
Ar
meni
aMobi
l
eNagoni
Ar
meni
aMobi
l
eOr
ange
Ar
meni
aMobi
l
eVi
vacel
l
Ar
meni
aNKar
abakh
Ar
meni
aYer
evan
Ar
uba
Ar
ubaMobi
l
e
Ar
ubaMobi
l
eDi
gi
cel
As
cens
i
onI
s
l
and
Aus
t
r
al
i
a
Aus
t
r
al
i
aAdel
ai
de
Aus
t
r
al
i
aBr
i
s
bane
Aus
t
r
al
i
aCanber
r
a
Aus
t
r
al
i
aMel
bour
ne
Aus
t
r
al
i
aMobi
l
e
Aus
t
r
al
i
aMobi
l
eOpt
us
Aus
t
r
al
i
aMobi
l
eSat
el
l
i
t
e
Aus
t
r
al
i
aPer
t
h
Aus
t
r
al
i
aSydney
Aus
t
r
i
a
Aus
t
r
i
aMobi
l
e
Aus
t
r
i
aMobi
l
eHut
chi
ns
on3G
Aus
t
r
i
aMobi
l
eMobi
l
eOne
Aus
t
r
i
aMobi
l
eMobi
l
kom
Aus
t
r
i
aMobi
l
eTmobi
l
e
Aus
t
r
i
aSpeci
alSer
vi
ces
Aus
t
r
i
aVi
enna
Az
er
bai
j
an
Az
er
bai
j
anBaku
Az
er
bai
j
anMobi
l
e
Az
er
bai
j
anMobi
l
eAz
er
cel
l
Az
er
bai
j
anMobi
l
eAz
er
phone
Az
er
bai
j
anMobi
l
eBakcel
l
Az
er
bai
j
anMobi
l
eCat
el
Bahamas
BahamasMobi
l
e
Bahr
ai
n
Bahr
ai
nMobi
l
e
国番号
アルゼンチン共和国(
Res
i
s
t
enci
a)
アルゼンチン共和国(
Ros
ar
i
o)
アルゼンチン共和国(Sal
t
a)
アルゼンチン共和国(
SanLui
s
)
アルゼンチン共和国(
Sant
aFe)
アルゼンチン共和国(
Tuchman)
アルゼンチン共和国(
Zar
at
e)
アルメニア共和国
アルメニア共和国(
Mobi
l
e)
アルメニア共和国(
Mobi
l
eAr
ment
el
)
アルメニア共和国(
Mobi
l
eNagoni
)
アルメニア共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
アルメニア共和国(
Mobi
l
eVi
vacel
l
)
アルメニア共和国(
NKar
abakh)
アルメニア共和国(
Yer
evan)
アルバ
アルバ(
Mobi
l
e)
アルバ(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
アセンション島
オーストラリア連邦
オーストラリア連邦(
Adel
ai
de)
オーストラリア連邦(
Br
i
s
bane)
オーストラリア連邦(
Canber
r
a)
オーストラリア連邦(
Mel
bour
ne)
オーストラリア連邦(
Mobi
l
e)
オーストラリア連邦(
Mobi
l
eOpt
us
)
オーストラリア連邦(
Mobi
l
eSat
el
l
i
t
e)
オーストラリア連邦(
Per
t
h)
オーストラリア連邦(
Sydney)
オーストリア共和国
オーストリア共和国(
Mobi
l
e)
オーストリア共和国(
Mobi
l
eHut
chi
ns
on3G)
オーストリア共和国(
Mobi
l
eMobi
l
eOne)
オーストリア共和国(
Mobi
l
eMobi
l
kom)
オーストリア共和国(
Mobi
l
eTmobi
l
e)
オーストリア共和国(
Speci
alSer
vi
ces
)
オーストリア共和国(
Vi
enna)
アゼルバイジャン共和国
アゼルバイジャン共和国(
Baku)
アゼルバイジャン共和国(
Mobi
l
e)
アゼルバイジャン共和国(
Mobi
l
eAz
er
cel
l
)
アゼルバイジャン共和国(
Mobi
l
eAzer
phone)
アゼルバイジャン共和国(
Mobi
l
eBakcel
l
)
アゼルバイジャン共和国(
Mobi
l
eCat
el
)
バハマ国
バハマ国(
Mobi
l
e)
バーレーン王国
バーレーン王国(
Mobi
l
e)
2/33
5.
00
3.
00
5.
00
5.
00
3.
00
5.
00
3.
00
20.
00
36.
00
43.
00
27.
00
31.
00
41.
00
27.
00
19.
00
16.
00
39.
00
38.
00
252.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
5.
00
5.
00
6.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
48.
00
38.
00
62.
00
55.
00
62.
00
61.
00
62.
00
12.
00
25.
00
7.
00
14.
00
54
54
54
54
54
54
54
374
374
374
374
374
374
374
374
297
297
297
247
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
43
43
43
43
43
43
43
43
994
994
994
994
994
994
994
1
1
973
973
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Bahr
ai
nMobi
l
eBat
el
co
Bahr
ai
nMobi
l
eZai
n
Bahr
ai
nPr
emi
um
Bangl
ades
h
Bangl
ades
hChi
t
t
agong
Bangl
ades
hDhaka
Bangl
ades
hMobi
l
e
Bangl
ades
hMobi
l
eGr
ameen
Bangl
ades
hMobi
l
eOt
herCar
r
i
e
Bangl
ades
hSyl
et
Bar
bados
Bar
badosMobi
l
e
Bar
badosMobi
l
eDi
gi
cel
Bel
ar
us
Bel
ar
usMi
ns
k
Bel
ar
usMobi
l
e
Bel
ar
usMobi
l
eMTS
Bel
ar
usMobi
l
eVel
com
Bel
gi
um
Bel
gi
um Mobi
l
eBas
e
Bel
gi
um Mobi
l
eLycamobi
l
e
Bel
gi
um Mobi
l
eMobi
s
t
ar
Bel
gi
um Mobi
l
eOt
her
Bel
gi
um Mobi
l
ePr
oxi
mus
Bel
gi
um Mobi
l
eTel
enet
Bel
gi
um Pr
emi
um
Bel
i
z
e
Bel
i
z
eMobi
l
e
Bel
i
z
eMobi
l
eSpeednet
Beni
n
Beni
nMobi
l
e
Beni
nMobi
l
eBBCom
Beni
nMobi
l
eGl
omob
Beni
nMobi
l
eLi
ber
com
Beni
nMobi
l
eMTN
Beni
nMobi
l
eTel
ecel
Ber
muda
Ber
mudaMobi
l
e
Bhut
an
Bhut
anMobi
l
e
Bol
i
vi
a
Bol
i
vi
aCochabamba
Bol
i
vi
aEqualAcces
s
Bol
i
vi
aLaPaz
Bol
i
vi
aMobi
l
e
Bol
i
vi
aMobi
l
eEnt
el
Bol
i
vi
aMobi
l
eNuevat
el
Bol
i
vi
aMobi
l
eTel
ecel
国番号
バーレーン王国(
Mobi
l
eBat
el
co)
バーレーン王国(
Mobi
l
eZai
n)
バーレーン王国(
Pr
emi
um)
バングラデシュ人民共和国
バングラデシュ人民共和国(
Chi
t
t
agong)
バングラデシュ人民共和国(
Dhaka)
バングラデシュ人民共和国(
Mobi
l
e)
バングラデシュ人民共和国(
Mobi
l
eGr
ameen)
バングラデシュ人民共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
e)
バングラデシュ人民共和国(
Syl
et
)
バルバドス
バルバドス(
Mobi
l
e)
バルバドス(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
ベラルーシ共和国
ベラルーシ共和国(
Mi
ns
k)
ベラルーシ共和国(
Mobi
l
e)
ベラルーシ共和国(
Mobi
l
eMTS)
ベラルーシ共和国(
Mobi
l
eVel
com)
ベルギー王国
ベルギー王国(
Mobi
l
eBas
e)
ベルギー王国(
Mobi
l
eLycamobi
l
e)
ベルギー王国(
Mobi
l
eMobi
s
t
ar
)
ベルギー王国(
Mobi
l
eOt
her
)
ベルギー王国(
Mobi
l
ePr
oxi
mus
)
ベルギー王国(
Mobi
l
eTel
enet
)
ベルギー王国(
Pr
emi
um)
ベリーズ
ベリーズ(
Mobi
l
e)
ベリーズ(
Mobi
l
eSpeednet
)
ベナン共和国
ベナン共和国(
Mobi
l
e)
ベナン共和国(
Mobi
l
eBBCom)
ベナン共和国(
Mobi
l
eGl
omob)
ベナン共和国(
Mobi
l
eLi
ber
com)
ベナン共和国(
Mobi
l
eMTN)
ベナン共和国(
Mobi
l
eTel
ecel
)
バミューダ諸島
バミューダ諸島(
Mobi
l
e)
ブータン王国
ブータン王国(
Mobi
l
e)
ボリビア共和国
ボリビア共和国(
Cochabamba)
ボリビア共和国(
EqualAcces
s
)
ボリビア共和国(
LaPaz
)
ボリビア共和国(
Mobi
l
e)
ボリビア共和国(
Mobi
l
eEnt
el
)
ボリビア共和国(
Mobi
l
eNuevat
el
)
ボリビア共和国(
Mobi
l
eTel
ecel
)
3/33
12.
00
11.
00
8.
00
6.
00
6.
00
6.
00
3.
00
3.
00
3.
00
6.
00
24.
00
41.
00
43.
00
62.
00
51.
00
62.
00
53.
00
61.
00
3.
00
3.
00
4.
00
3.
00
5.
00
3.
00
4.
00
3.
00
39.
00
42.
00
42.
00
42.
00
38.
00
40.
00
41.
00
41.
00
40.
00
41.
00
5.
00
5.
00
17.
00
17.
00
37.
00
18.
00
19.
00
18.
00
32.
00
32.
00
34.
00
34.
00
973
973
973
880
880
880
880
880
880
880
1
1
1
375
375
375
375
375
32
32
32
32
32
32
32
32
501
501
501
229
229
229
229
229
229
229
1
1
975
975
591
591
591
591
591
591
591
591
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Bol
i
vi
aSant
aCr
uz
Bos
ni
aAndHer
z
egovi
na
Bos
ni
aandHer
z
egovi
naBi
h
Bos
ni
aAndHer
z
egovi
naMobi
l
e
Bos
ni
aandHer
z
egovi
naMos
t
ar
Bot
s
wana
Bot
s
wanaMobi
l
e
Bot
s
wanaMobi
l
eBt
c
Bot
s
wanaMobi
l
eMas
com
Bot
s
wanaMobi
l
eOr
ange
Br
az
i
l
Br
az
i
lBel
em
Br
az
i
lBel
oHor
i
z
ont
e
Br
az
i
lBl
umenau
Br
az
i
lBr
as
i
l
i
a
Br
az
i
lCampi
nasCi
t
y
Br
az
i
lCur
i
t
i
ba
Br
az
i
lFl
or
i
anopol
i
s
Br
az
i
lFor
t
al
ez
a
Br
az
i
lGoi
ani
a
Br
az
i
lGover
nadorVal
adar
es
Br
az
i
lManaus
Br
az
i
lMobi
l
e
Br
az
i
lNat
al
Br
az
i
lPor
t
oAl
egr
e
Br
az
i
lReci
f
e
Br
az
i
lRi
odeJ
anei
r
o
Br
az
i
lSal
vador
Br
az
i
lSaoJ
os
eCi
t
y
Br
az
i
lSaoPaul
o
Br
az
i
lVi
t
or
i
a
Br
i
t
i
s
hVi
r
gi
nI
s
l
ands
Br
i
t
i
s
hVi
r
gi
nI
s
l
andsMobi
l
e
Br
uneiDar
us
s
al
am
Br
uneiDar
us
s
al
am Mobi
l
e
Bul
gar
i
a
Bul
gar
i
aMobi
l
e
Bul
gar
i
aMobi
l
eBt
c
Bul
gar
i
aMobi
l
eGl
obul
Bul
gar
i
aMobi
l
eMobi
kom
Bul
gar
i
aMobi
l
eMobi
l
t
el
Bul
gar
i
aMobi
l
eTet
r
a
Bul
gar
i
aSof
i
a
Bur
ki
naFas
o
Bur
ki
naFas
oMobi
l
eCel
t
el
Bur
ki
naFas
oMobi
l
eMoov
Bur
ki
naFas
oMobi
l
eTel
mob
Bur
undi
国番号
ボリビア共和国(
Sant
aCr
uz
)
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ(
Bi
h)
ボスニア・ヘルツェゴビナ(
Mobi
l
e)
ボスニア・ヘルツェゴビナ(
Mos
t
ar
)
ボツワナ共和国
ボツワナ共和国(
Mobi
l
e)
ボツワナ共和国(
Mobi
l
eBt
c)
ボツワナ共和国(
Mobi
l
eMas
com)
ボツワナ共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
ブラジル連邦共和国
ブラジル連邦共和国(
Bel
em)
ブラジル連邦共和国(
Bel
oHor
i
z
ont
e)
ブラジル連邦共和国(
Bl
umenau)
ブラジル連邦共和国(
Br
as
i
l
i
a)
ブラジル連邦共和国(
Campi
nasCi
t
y)
ブラジル連邦共和国(
Cur
i
t
i
ba)
ブラジル連邦共和国(
Fl
or
i
anopol
i
s
)
ブラジル連邦共和国(
For
t
al
ez
a)
ブラジル連邦共和国(
Goi
ani
a)
ブラジル連邦共和国(
Gover
nadorVal
adar
es
)
ブラジル連邦共和国(
Manaus
)
ブラジル連邦共和国(
Mobi
l
e)
ブラジル連邦共和国(
Nat
al
)
ブラジル連邦共和国(
Por
t
oAl
egr
e)
ブラジル連邦共和国(
Reci
f
e)
ブラジル連邦共和国(
Ri
odeJ
anei
r
o)
ブラジル連邦共和国(
Sal
vador
)
ブラジル連邦共和国(
SaoJ
os
eCi
t
y)
ブラジル連邦共和国(
SaoPaul
o)
ブラジル連邦共和国(
Vi
t
or
i
a)
英領バージン諸島
英領バージン諸島(
Mobi
l
e)
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルネイ・ダルサラーム国(
Mobi
l
e)
ブルガリア共和国
ブルガリア共和国(
Mobi
l
e)
ブルガリア共和国(
Mobi
l
eBt
c)
ブルガリア共和国(
Mobi
l
eGl
obul
)
ブルガリア共和国(
Mobi
l
eMobi
kom)
ブルガリア共和国(
Mobi
l
eMobi
l
t
e)
ブルガリア共和国(
Mobi
l
eTet
r
a)
ブルガリア共和国(
Sofia)
ブルキナファソ
ブルキナファソ(
Mobi
l
eCel
t
el
)
ブルキナファソ(
Mobi
l
eMoov)
ブルキナファソ(
Mobi
l
eTel
mob)
ブルンジ共和国
4/33
19.
00
20.
00
20.
00
65.
00
21.
00
10.
00
34.
00
17.
00
35.
00
41.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
5.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
21.
00
45.
00
4.
00
6.
00
5.
00
67.
00
10.
00
8.
00
39.
00
6.
00
67.
00
5.
00
38.
00
58.
00
40.
00
61.
00
76.
00
591
387
387
387
387
267
267
267
267
267
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
1
1
673
673
359
359
359
359
359
359
359
359
226
226
226
226
257
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Bur
undiMobi
l
e
Bur
undiMobi
l
eAf
r
i
cel
Bur
undiMobi
l
eHi
t
s
Bur
undiMobi
l
eLacel
l
Bur
undiMobi
l
eOnat
el
Bur
undiMobi
l
eTel
ecel
Cambodi
a
Cambodi
aMobi
l
e
Camer
oon
Camer
oonMobi
l
eMt
n
Camer
oonMobi
l
eOr
ange
Canada
CanadaNor
t
hwes
tTer
r
i
t
or
i
es
CapeVer
de
CapeVer
deI
s
l
andsMobi
l
e
CaymanI
s
l
ands
CaymanI
s
l
andsMobi
l
e
CaymanI
s
l
andsMobi
l
eDi
gi
cel
Cent
r
alAf
r
i
canRepubl
i
c
Cent
r
alAf
r
i
canRepubl
i
cMobi
l
e
Cent
r
alAf
r
i
canRepubl
i
cPr
emi
um
Chad
ChadMobi
l
eCel
t
el
ChadMobi
l
eMi
l
l
i
com
Chi
l
e
Chi
l
eMobi
l
e
Chi
l
eRur
al
Chi
l
eSant
i
ago
Chi
na
Chi
naMobi
l
e
Col
ombi
a
Col
ombi
aAr
meni
a
Col
ombi
aBar
r
anqui
l
l
a
Col
ombi
aBogot
a
Col
ombi
aBucar
amanga
Col
ombi
aCal
i
Col
ombi
aLexTel
ecom
Col
ombi
aMani
z
al
es
Col
ombi
aMedel
l
i
n
Col
ombi
aMobi
l
e
Col
ombi
aMobi
l
eComcel
Col
ombi
aMobi
l
eMovi
s
t
ar
Col
ombi
aMobi
l
eOl
a
Col
ombi
aPer
ei
r
a
Comor
os
Comor
osMobi
l
e
Congo
CongoMobi
l
e
国番号
ブルンジ共和国(
Mobi
l
e)
ブルンジ共和国(
Mobi
l
eAf
r
i
cel
)
ブルンジ共和国(
Mobi
l
eHi
t
s
)
ブルンジ共和国(
Mobi
l
eLacel
l
)
ブルンジ共和国(
Mobi
l
eOnat
el
)
ブルンジ共和国(
Mobi
l
eTel
ecel
)
カンボジア王国
カンボジア王国(
Mobi
l
e)
カメルーン共和国
カメルーン共和国(
Mobi
l
eMt
n)
カメルーン共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
カナダ
カナダ(
Nor
t
hwes
tTer
r
i
t
or
i
es
)
カーボベルデ共和国
カーボベルデ共和国(
I
s
l
andsMobi
l
e)
ケイマン諸島
ケイマン諸島(
Mobi
l
e)
ケイマン諸島(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
中央アフリカ共和国
中央アフリカ共和国(
Mobi
l
e)
中央アフリカ共和国(
Pr
emi
um)
チャド共和国
チャド共和国(
Mobi
l
eCel
t
el
)
チャド共和国(
Mobi
l
eMi
l
l
i
com)
チリ共和国
チリ共和国(
Mobi
l
e)
チリ共和国(
Rur
al
)
チリ共和国(
Sant
i
ago)
中華人民共和国
中華人民共和国(
Mobi
l
e)
コロンビア共和国
コロンビア共和国(
Ar
meni
a)
コロンビア共和国(
Bar
r
anqui
l
l
a)
コロンビア共和国(
Bogot
a)
コロンビア共和国(
Bucar
amanga)
コロンビア共和国(
Cal
i
)
コロンビア共和国(
LexTel
ecom)
コロンビア共和国(
Mani
z
al
es
)
コロンビア共和国(
Medel
l
i
n)
コロンビア共和国(
Mobi
l
e)
コロンビア共和国(
Mobi
l
eComcel
)
コロンビア共和国(
Mobi
l
eMovi
s
t
ar
)
コロンビア共和国(
Mobi
l
eOl
a)
コロンビア共和国(
Per
ei
r
a)
コモロ連合
コモロ連合(
Mobi
l
e)
コンゴ共和国
コンゴ共和国(
Mobi
l
e)
5/33
76.
00
74.
00
81.
00
83.
00
74.
00
75.
00
7.
00
9.
00
23.
00
36.
00
33.
00
3.
00
18.
00
30.
00
60.
00
14.
00
32.
00
32.
00
63.
00
96.
00
68.
00
45.
00
52.
00
80.
00
4.
00
4.
00
47.
00
3.
00
3.
00
3.
00
6.
00
13.
00
3.
00
4.
00
5.
00
6.
00
12.
00
6.
00
5.
00
17.
00
7.
00
11.
00
16.
00
3.
00
67.
00
67.
00
75.
00
90.
00
257
257
257
257
257
257
855
855
237
237
237
1
1
238
238
1
1
1
236
236
236
235
235
235
56
56
56
56
86
86
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
269
269
242
242
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
CongoMobi
l
eAz
ur
CongoMobi
l
eMTN
CongoMobi
l
eWar
i
d
CongoMobi
l
eZai
n
CookI
s
l
ands
Cos
t
aRi
ca
Cos
t
aRi
caMobi
l
e
Cr
oat
i
a
Cr
oat
i
aMobi
l
e
Cr
oat
i
aMobi
l
eTMobi
l
e
Cr
oat
i
aMobi
l
eTel
e2
Cr
oat
i
aMobi
l
eVi
pNet
Cuba
CubaGuant
anamoBay
CubaMobi
l
e
Cypr
us
Cypr
usMobi
l
e
Cypr
usSpeci
alSer
vi
ces
Cz
echRepubl
i
c
Cz
echRepubl
i
cMobi
l
e
Cz
echRepubl
i
cPr
ague
Cz
echRepubl
i
cPr
emi
um
Denmar
k
Denmar
kMobi
l
e
Denmar
kMobi
l
eSonof
on
Denmar
kMobi
l
eTDC
Denmar
kMobi
l
eTel
i
a
Denmar
kPr
emi
um
Di
egoGar
ci
a
Dj
i
bout
i
Dj
i
bout
iMobi
l
e
Domi
ni
ca
Domi
ni
caMobi
l
e
Domi
ni
caMobi
l
eDi
gi
cel
Domi
ni
canRepubl
i
c
Domi
ni
canRepubl
i
cMobi
l
e
Domi
ni
canRepubl
i
cMobi
l
eCent
Domi
ni
canRepubl
i
cMobi
l
eOr
an
Domi
ni
canRepubl
i
cMobi
l
eOt
he
Domi
ni
canRepubl
i
cMobi
l
eVer
i
Domi
ni
canRepubl
i
cSant
oDomi
n
DRC
DRCMobi
l
eCct
DRCMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
DRCMobi
l
eSai
t
DRCMobi
l
eVodacom Congo
DRCMobi
l
eZai
n
Eas
tTi
mor
国番号
コンゴ共和国(
Mobi
l
eAz
ur
)
コンゴ共和国(
Mobi
l
eMTN)
コンゴ共和国(
Mobi
l
eWar
i
d)
コンゴ共和国(
Mobi
l
eZai
n)
クック諸島
コスタリカ共和国
コスタリカ共和国(
Mobi
l
e)
クロアチア共和国
クロアチア共和国(
Mobi
l
e)
クロアチア共和国(
Mobi
l
eTMobi
l
e)
クロアチア共和国(
Mobi
l
eTel
e2)
クロアチア共和国(
Mobi
l
eVi
pNet
)
キューバ共和国
キューバ共和国(
Guant
anamoBay)
キューバ共和国(
Mobi
l
e)
キプロス共和国
キプロス共和国(
Mobi
l
e)
キプロス共和国(
Speci
alSer
vi
ces
)
チェコ共和国
チェコ共和国(
Mobi
l
e)
チェコ共和国(
Pr
ague)
チェコ共和国(
Pr
emi
um)
デンマーク王国
デンマーク王国(
Mobi
l
e)
デンマーク王国(
Mobi
l
eSonof
on)
デンマーク王国(
Mobi
l
eTDC)
デンマーク王国(
Mobi
l
eTel
i
a)
デンマーク王国(
Pr
emi
um)
ディエゴガルシア島
ジブチ共和国
ジブチ共和国(
Mobi
l
e)
ドミニカ国
ドミニカ国(
Mobi
l
e)
ドミニカ国(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
ドミニカ共和国
ドミニカ共和国(
Mobi
l
e)
ドミニカ共和国(
Mobi
l
eCent
)
ドミニカ共和国(
Mobi
l
eOr
an)
ドミニカ共和国(
Mobi
l
eOt
he)
ドミニカ共和国(
Mobi
l
eVer
i
)
ドミニカ共和国(
Sant
oDomi
n)
コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国(
Mobi
l
eCct
)
コンゴ民主共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
コンゴ民主共和国(
Mobi
l
eSai
t
)
61.
00
77.
00
76.
00
83.
00
172.
00
3.
00
10.
00
3.
00
51.
00
20.
00
20.
00
20.
00
130.
00
115.
00
130.
00
3.
00
5.
00
11.
00
3.
00
3.
00
3.
00
13.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
287.
00
62.
00
61.
00
38.
00
39.
00
40.
00
3.
00
13.
00
13.
00
13.
00
13.
00
13.
00
3.
00
91.
00
38.
00
51.
00
47.
00
コンゴ民主共和国(
Mobi
l
eVodacom Congo) 50.
00
コンゴ民主共和国(
Mobi
l
eZai
n)
38.
00
東ティモール民主共和国
166.
00
6/33
242
242
242
242
682
506
506
385
385
385
385
385
53
53
53
357
357
357
420
420
420
420
45
45
45
45
45
45
246
253
253
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
243
243
243
243
243
243
670
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Ecuador
EcuadorAndi
nat
el
EcuadorCuenca
EcuadorGuayaqui
l
EcuadorMobi
l
e
EcuadorMobi
l
eAl
l
egr
o
EcuadorMobi
l
eMovi
s
t
ar
EcuadorMobi
l
ePor
t
a
EcuadorPaci
f
i
ct
el
EcuadorPor
t
ovi
ej
o
EcuadorQui
t
o
EcuadorSet
el
Egypt
EgyptAl
exandr
i
a
EgyptCai
r
o
EgyptMobi
l
eEt
i
s
al
at
EgyptMobi
l
eMobi
ni
l
EgyptMobi
l
eVodaf
one
ElSal
vador
ElSal
vadorTel
ef
oni
ca
ElSal
vadorCTE
ElSal
vadorDi
gi
cel
ElSal
vadorGCA
ElSal
vadorMobi
l
e
ElSal
vadorMobi
l
e Per
s
onal
ElSal
vadorMobi
l
eDi
gi
cel
ElSal
vadorMobi
l
eTel
ef
oni
ca
ElSal
vadorMobi
l
eTel
emovi
l
ElSal
vadorPer
s
onal
ElSal
vadorSal
net
ElSal
vadorTel
emovi
l
Equat
or
i
alGui
nea
Equat
or
i
alGui
neaMobi
l
e
Er
i
t
r
ea
Er
i
t
r
eaMobi
l
e
Es
t
oni
a
Es
t
oni
aMobi
l
e
Es
t
oni
aMobi
l
eEl
i
s
a
Es
t
oni
aMobi
l
eEMT
Es
t
oni
aMobi
l
eOt
her
s
Es
t
oni
aMobi
l
eTel
e2
Es
t
oni
aSpeci
al
Et
hi
opi
a
Et
hi
opi
aAddi
sAbaba
Et
hi
opi
aMobi
l
e
Et
hi
opi
aMobi
l
eAddi
sAbaba
Fal
kl
andI
s
l
ands
Far
oeI
s
l
ands
国番号
エクアドル共和国
エクアドル共和国(
Andi
nat
el
)
エクアドル共和国(
Cuenca)
エクアドル共和国(
Guayaqui
l
)
エクアドル共和国(
Mobi
l
e)
エクアドル共和国(
Mobi
l
eAl
l
egr
o)
エクアドル共和国(
Mobi
l
eMovi
s
t
ar
)
エクアドル共和国(
Mobi
l
ePor
t
a)
エクアドル共和国(
Paci
fict
el
)
エクアドル共和国(
Por
t
ovi
ej
o)
エクアドル共和国(
Qui
t
o)
エクアドル共和国(
Set
el
)
エジプト・アラブ共和国
エジプト・アラブ共和国(
Al
exandr
i
a)
エジプト・アラブ共和国(
Cai
r
o)
エジプト・アラブ共和国(
Mobi
l
eEt
i
s
al
at
)
エジプト・アラブ共和国(
Mobi
l
eMobi
ni
l
)
20.
00
20.
00
18.
00
20.
00
38.
00
38.
00
34.
00
38.
00
18.
00
20.
00
20.
00
18.
00
10.
00
10.
00
10.
00
8.
00
8.
00
エジプト・アラブ共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
8.
00
エルサルバドル共和国
33.
00
エルサルバドル共和国(
Tel
ef
oni
ca)
40.
00
エルサルバドル共和国(
CTE)
20.
00
エルサルバドル共和国(
Di
gi
cel
)
31.
00
エルサルバドル共和国(
GCA)
29.
00
エルサルバドル共和国(
Mobi
l
e)
41.
00
エルサルバドル共和国(
Mobi
l
e Per
s
onal
) 35.
00
エルサルバドル共和国(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
29.
00
エルサルバドル共和国(
Mobi
l
eTel
ef
oni
ca) 34.
00
エルサルバドル共和国(
Mobi
l
eTel
emovi
l
) 41.
00
エルサルバドル共和国(
Per
s
onal
)
28.
00
エルサルバドル共和国(
Sal
net
)
32.
00
エルサルバドル共和国(
Tel
emovi
l
)
37.
00
赤道ギニア共和国
40.
00
赤道ギニア共和国(
Mobi
l
e)
40.
00
エリトリア国
40.
00
エリトリア国(
Mobi
l
e)
41.
00
エストニア共和国
5.
00
エストニア共和国(
Mobi
l
e)
57.
00
エストニア共和国(
Mobi
l
eEl
i
s
a)
55.
00
エストニア共和国(
Mobi
l
eEMT)
55.
00
エストニア共和国(
Mobi
l
eOt
her
s
)
58.
00
エストニア共和国(
Mobi
l
eTel
e2)
55.
00
エストニア共和国(
Speci
al
)
3.
00
エチオピア連邦民主共和国
27.
00
エチオピア連邦民主共和国(
Addi
sAbaba)
27.
00
エチオピア連邦民主共和国(
Mobi
l
e)
27.
00
エチオピア連邦民主共和国(Mobi
l
eAddi
sAbaba)
27.
00
フォークランド諸島
290.
00
フェロー諸島
9.
00
7/33
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
20
20
20
20
20
20
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
240
240
291
291
372
372
372
372
372
372
372
251
251
251
251
500
298
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Far
oeI
s
l
andsMobi
l
e
Fi
j
i
Fi
j
iMobi
l
e
Fi
nl
and
Fi
nl
andMobi
l
e
Fi
nl
andSpeci
alSer
vi
ces
Fr
ance
Fr
anceMobi
l
eBouygues
Fr
anceMobi
l
eFr
ee
Fr
anceMobi
l
eGl
obal
s
t
ar
Fr
anceMobi
l
eOr
ange
Fr
anceMobi
l
eOt
her
s
Fr
anceMobi
l
eSf
r
Fr
anceOLO
Fr
ancePar
i
s
Fr
ancePr
emi
um
Fr
enchGui
ana
Fr
enchGui
anaMobi
l
e
Fr
enchPol
ynes
i
a
Fr
enchPol
ynes
i
aMobi
l
e
Gabon
GabonMobi
l
eLi
ber
t
i
s
GabonMobi
l
eZai
n
GabonRepubl
i
cMobi
l
e
GabonRepubl
i
cMobi
l
eAz
ur
GabonRepubl
i
cMobi
l
eMoov
Gambi
a
Gambi
aMobi
l
e
Gambi
aMobi
l
e Qcel
l
Gambi
aMobi
l
eAf
r
i
cel
Gambi
aMobi
l
eComi
um
Gambi
aMobi
l
eGamcel
Geor
gi
a
Geor
gi
aMobi
l
e
Geor
gi
aMobi
l
eMagt
i
com
Geor
gi
aPr
emi
um
Geor
gi
aTbi
l
i
s
i
Ger
many
Ger
manyMobi
l
e
Ger
manyMobi
l
eD1(
Tmobi
l
)
Ger
manyMobi
l
eE1(
EPl
usMobi
Ger
manyMobi
l
eE1(
MVNO)
Ger
manyMobi
l
eLycamobi
l
e
Ger
manyMobi
l
eO2
Ger
manyMobi
l
eTr
uphone
Ger
manyMobi
l
eVodaf
one
Ger
manyPr
emi
um
Ghana
国番号
フェロー諸島(
Mobi
l
e)
フィジー諸島共和国
フィジー諸島共和国(
Mobi
l
e)
フィンランド共和国
フィンランド共和国(
Mobi
l
e)
フィンランド共和国(
Speci
alSer
vi
ces
)
フランス共和国
フランス共和国(
Mobi
l
eBouygues
)
フランス共和国(
Mobi
l
eFr
ee)
フランス共和国(
Mobi
l
eGl
obal
s
t
ar
)
フランス共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
フランス共和国(
Mobi
l
eOt
her
s
)
フランス共和国(
Mobi
l
eSf
r
)
フランス共和国(
OLO)
フランス共和国(
Par
i
s
)
フランス共和国(
Pr
emi
um)
フランス領ギアナ
フランス領ギアナ(
Mobi
l
e)
フランス領ポリネシア
フランス領ポリネシア(
Mobi
l
e)
ガボン共和国
ガボン共和国(
Mobi
l
eLi
ber
t
i
s
)
ガボン共和国(
Mobi
l
eZai
n)
ガボン共和国(
Mobi
l
e)
ガボン共和国(
Mobi
l
eAz
ur
)
ガボン共和国(
Mobi
l
eMoov)
ガンビア共和国
ガンビア共和国(
Mobi
l
e)
ガンビア共和国(
Mobi
l
e Qcel
l
)
ガンビア共和国(
Mobi
l
eAf
r
i
cel
)
ガンビア共和国(
Mobi
l
eComi
um)
ガンビア共和国(
Mobi
l
eGamcel
)
グルジア
グルジア(
Mobi
l
e)
グルジア(
Mobi
l
eMagt
i
com)
グルジア(
Pr
emi
um)
グルジア(
Tbi
l
i
s
i
)
ドイツ連邦共和国
ドイツ連邦共和国(
Mobi
l
e)
ドイツ連邦共和国(
Mobi
l
eD1(
Tmobi
l
)
ドイツ連邦共和国(
EPl
usMobi
)
ドイツ連邦共和国(
MVNO)
ドイツ連邦共和国(
Tr
uphone)
ドイツ連邦共和国(
Mobi
l
eO2)
ドイツ連邦共和国(
Tr
uphone)
ドイツ連邦共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
ドイツ連邦共和国(
Pr
emi
um)
ガーナ共和国
8/33
36.
00
32.
00
32.
00
6.
00
5.
00
11.
00
3.
00
5.
00
5.
00
79.
00
5.
00
6.
00
5.
00
3.
00
3.
00
49.
00
3.
00
8.
00
41.
00
60.
00
69.
00
83.
00
78.
00
88.
00
79.
00
84.
00
82.
00
77.
00
78.
00
79.
00
78.
00
78.
00
11.
00
16.
00
15.
00
114.
00
5.
00
3.
00
5.
00
5.
00
5.
00
5.
00
5.
00
5.
00
5.
00
5.
00
225.
00
20.
00
298
679
679
358
358
358
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
594
594
689
689
241
241
241
241
241
241
220
220
220
220
220
220
995
995
995
995
995
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
233
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
GhanaMobi
l
eAr
eeba
GhanaMobi
l
eMobi
t
el
GhanaMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
Gi
br
al
t
ar
Gr
eece
Gr
eeceAt
hens
Gr
eeceMobi
l
e
Gr
eeceMobi
l
eCos
mot
e
Gr
eeceMobi
l
eVodaf
one
Gr
eeceMobi
l
eWi
ndTel
ecommuni
Gr
eenl
and
Gr
eenl
andMobi
l
e
Gr
enada
Gr
enadaMobi
l
e
Guadel
oupe
Guadel
oupeMobi
l
e
Guadel
oupeMobi
l
eDi
gi
cel
Guadel
oupeMobi
l
eOr
ange
Guam
Guat
emal
a
Guat
emal
aMobi
l
e
Guat
emal
aMobi
l
eComcel
Guat
emal
aMobi
l
ePcs
Guat
emal
aMobi
l
ePCSSer
com
Guat
emal
aMobi
l
eTel
ef
oni
ca
Guat
emal
aOt
her
Guat
emal
aRur
alAt
el
Guat
emal
aRur
alCabl
enet
Guat
emal
aTel
gua
Gui
nea
Gui
neaMobi
l
eCel
l
com
Gui
neaMobi
l
eGamma
Gui
neaMobi
l
eI
nt
er
cel
Gui
neaMobi
l
eMTN
Gui
neaMobi
l
eOr
ange
Gui
neaMobi
l
eSot
el
gui
Gui
neaMobi
l
eSpacet
el
Gui
neaBi
s
s
au
Gui
neaBi
s
s
auMobi
l
eGui
net
el
Gui
neaBi
s
s
auMobi
l
eMTN
Gui
neaBi
s
s
auMobi
l
eOr
ange
Guyana
GuyanaGeor
get
own
GuyanaMobi
l
e
GuyanaMobi
l
eDi
gi
cel
GuyanaPr
emi
um
Hai
t
i
Hai
t
iMobi
l
e
国番号
ガーナ共和国(
Mobi
l
eAr
eeba)
ガーナ共和国(
Mobi
l
eMobi
t
el
)
ガーナ共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
ジブラルタル
ギリシャ共和国
ギリシャ共和国(
At
hens
)
ギリシャ共和国(
Mobi
l
e)
ギリシャ共和国(
Mobi
l
eCos
mot
e)
ギリシャ共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
18.
00
18.
00
18.
00
42.
00
3.
00
3.
00
6.
00
4.
00
4.
00
ギリシャ共和国(
Mobi
l
eWi
ndTel
ecommuni
)
4.
00
グリーンランド
61.
00
グリーンランド(
Mobi
l
e)
89.
00
グレナダ
26.
00
グレナダ(
Mobi
l
e)
44.
00
グアドループ島
3.
00
グアドループ島(
Mobi
l
e)
7.
00
グアドループ島(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
3.
00
グアドループ島(
Guadel
oupe)
5.
00
グアム
3.
00
グアテマラ共和国
28.
00
グアテマラ共和国(
Mobi
l
e)
22.
00
グアテマラ共和国(
Mobi
l
eComcel
)
23.
00
グアテマラ共和国(
Mobi
l
ePcs
)
19.
00
グアテマラ共和国(
Mobi
l
ePCSSer
com)
18.
00
グアテマラ共和国(
Mobi
l
eTel
ef
oni
ca)
22.
00
グアテマラ共和国(
Ot
her
)
22.
00
グアテマラ共和国(
Rur
alAt
el
)
20.
00
グアテマラ共和国(Rur
alCabl
enet
)
25.
00
グアテマラ共和国(
Tel
gua)
12.
00
ギニア共和国
80.
00
ギニア共和国(
Mobi
l
eCel
l
com)
70.
00
ギニア共和国(
Mobi
l
eGamma)
80.
00
ギニア共和国(
Mobi
l
eI
nt
er
cel
)
74.
00
ギニア共和国(
Mobi
l
eMTN)
74.
00
ギニア共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
56.
00
ギニア共和国(
Mobi
l
eSot
el
gui
)
78.
00
ギニア共和国(
obi
l
eSpacet
el
)
62.
00
ギニアビサウ
114.
00
ギニアビサウ(
Mobi
l
eGui
net
el
)
79.
00
ギニアビサウ(
Mobi
l
eMTN)
80.
00
ギニアビサウ(
Mobi
l
eOr
ange)
75.
00
ガイアナ共和国
39.
00
ガイアナ共和国(
Geor
get
own)
37.
00
ガイアナ共和国(
Mobi
l
e)
44.
00
ガイアナ共和国(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
17.
00
ガイアナ共和国(
Pr
emi
um)
49.
00
ハイチ共和国
49.
00
ハイチ共和国(
Mobi
l
e)
48.
00
9/33
233
233
233
350
30
30
30
30
30
30
299
299
1
1
590
590
590
590
1
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
224
224
224
224
224
224
224
224
245
245
245
245
592
592
592
592
592
509
509
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Hai
t
iMobi
l
eComcel
Hai
t
iMobi
l
eDi
gi
cel
Hai
t
iMobi
l
eHai
t
el
Hai
t
iMobi
l
eNat
Hai
t
iPor
tAuPr
i
nce
Hondur
as
Hondur
asMobi
l
e
Hondur
asMobi
l
eCl
ar
o
Hondur
asMobi
l
eCt
el
Hondur
asMobi
l
eDi
gi
cel
Hondur
asSanPedr
oSul
a
Hondur
asTeguci
gal
pa
HongKongFi
xed
HongKongMobi
l
e
Hungar
y
Hungar
yBudapes
t
Hungar
yMobi
l
e
Hungar
yMobi
l
ePannon
Hungar
yMobi
l
eTmobi
l
e
Hungar
yMobi
l
eVodaf
one
I
cel
and
I
cel
andMobi
l
e
I
ndi
a
I
ndi
aAhmedabad
I
ndi
aBombay
I
ndi
aCal
cut
t
a
I
ndi
aEr
nakul
am
I
ndi
aGuj
ar
at
I
ndi
aHar
yana
I
ndi
aHyder
abad
I
ndi
aJ
al
l
andhar
I
ndi
aKar
nat
aka
I
ndi
aKer
al
a
I
ndi
aMadr
as
I
ndi
aMahar
as
ht
r
a
I
ndi
aMobi
l
e
I
ndi
aNew Del
hi
I
ndi
aPune
I
ndi
aPunj
ab
I
ndi
aRaj
as
t
han
I
ndi
aTami
lNadu
I
ndones
i
a
I
ndones
i
aBandung
I
ndones
i
aDenpas
ar
I
ndones
i
aJ
akar
t
a
I
ndones
i
aMaj
orCi
t
i
es
I
ndones
i
aMobi
l
e
I
ndones
i
aMobi
l
eExcel
com
国番号
ハイチ共和国(
Mobi
l
eComcel
)
ハイチ共和国(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
ハイチ共和国(
Mobi
l
eHai
t
el
)
ハイチ共和国(
Mobi
l
eNat
)
ハイチ共和国(
Por
tAuPr
i
nce)
ホンジュラス共和国
ホンジュラス共和国(
Mobi
l
e)
ホンジュラス共和国(
Mobi
l
eCl
ar
o)
ホンジュラス共和国(
Mobi
l
eCt
el
)
ホンジュラス共和国(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
ホンジュラス共和国(
SanPedr
oSul
a)
ホンジュラス共和国(
Teguci
gal
pa)
香港
香港(
Mobi
l
e)
ハンガリー共和国
ハンガリー共和国(
Budapes
t
)
ハンガリー共和国(
Mobi
l
e)
ハンガリー共和国(
Mobi
l
ePannon)
ハンガリー共和国(
Mobi
l
eTmobi
l
e)
ハンガリー共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
アイスランド
アイスランド(
Mobi
l
e)
インド
インド(
Ahmedabad)
インド(
Bombay)
インド(
Cal
cut
t
a)
インド(
Er
nakul
am)
インド(
Guj
ar
at
)
インド(
Har
yana)
インド(
Hyder
abad)
インド(
J
al
l
andhar
)
インド(
Kar
nat
aka)
インド(
Ker
al
a)
インド(
Madr
as
)
インド(
Mahar
as
ht
r
a)
インド(
Mobi
l
e)
インド(
New Del
hi
)
インド(
Pune)
インド(
Punj
ab)
インド(
Raj
as
t
han)
インド(
Tami
lNadu)
インドネシア共和国
インドネシア共和国(
Bandung)
インドネシア共和国(
Denpas
ar
)
インドネシア共和国(
J
akar
t
a)
インドネシア共和国(
Maj
orCi
t
i
e)
インドネシア共和国(
Mobi
l
e)
インドネシア共和国(
Mobi
l
eExcel
com)
10/33
47.
00
46.
00
49.
00
47.
00
47.
00
21.
00
22.
00
23.
00
28.
00
23.
00
21.
00
21.
00
3.
00
4.
00
3.
00
3.
00
7.
00
7.
00
7.
00
7.
00
3.
00
5.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
9.
00
5.
00
4.
00
3.
00
5.
00
7.
00
3.
00
509
509
509
509
509
504
504
504
504
504
504
504
852
852
36
36
36
36
36
36
354
354
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
62
62
62
62
62
62
62
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
I
ndones
i
aMobi
l
eI
ndos
at
I
ndones
i
aMobi
l
eTel
koms
el
I
ndones
i
aSur
abaya
I
r
an
I
r
anMobi
l
e
I
r
anTehr
an
I
r
aq
I
r
aqBaghdad
I
r
aqCi
t
i
es
I
r
aqMobi
l
e
I
r
aqMobi
l
eAs
i
acel
l
I
r
aqMobi
l
eFanous
I
r
aqMobi
l
eI
t
i
s
al
una
I
r
aqMobi
l
eKor
ek
I
r
aqMobi
l
eSana
I
r
aqMobi
l
eZai
n
I
r
aqPr
emi
um Ser
vi
ces
I
r
el
and
I
r
el
andDubl
i
n
I
r
el
andMobi
l
eH3G
I
r
el
andMobi
l
eMet
eor
I
r
el
andMobi
l
eO2
I
r
el
andMobi
l
eOt
her
s
I
r
el
andMobi
l
eVodaf
one
I
r
el
andSpeci
al
I
r
el
andVoI
P
I
r
i
di
um Sat
el
l
i
t
e
I
s
r
ael
I
s
r
aelMobi
l
e
I
t
al
y
I
t
al
yMi
l
an
I
t
al
yMobi
l
eH3G
I
t
al
yMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
I
t
al
yMobi
l
eTi
m
I
t
al
yMobi
l
eVodaf
one
I
t
al
yMobi
l
eWi
ndTel
ecommuni
c
I
t
al
yRome
I
vor
yCoas
t
I
vor
yCoas
tAbi
dj
an
I
vor
yCoas
tMobi
l
eComi
um
I
vor
yCoas
tMobi
l
eMoov
I
vor
yCoas
tMobi
l
eMTN
I
vor
yCoas
tMobi
l
eOr
ange
I
vor
yCoas
tMobi
l
eOt
herCar
r
i
J
amai
ca
J
amai
caMobi
l
eCwj
J
amai
caMobi
l
eDi
gi
cel
J
amai
caMobi
l
eOt
her
s
国番号
インドネシア共和国(
Mobi
l
eI
ndos
at
)
インドネシア共和国(
Mobi
l
eTel
koms
el
)
インドネシア共和国(
Sur
abaya)
イラン・イスラム共和国
イラン・イスラム共和国(Mobi
l
e)
イラン・イスラム共和国(
Tehr
an)
イラク共和国
イラク共和国(
Baghdad)
イラク共和国(
Ci
t
i
es
)
イラク共和国(
Mobi
l
e)
イラク共和国(
Mobi
l
eAs
i
acel
l
)
イラク共和国(
Mobi
l
eFanous
)
イラク共和国(
Mobi
l
eI
t
i
s
al
una)
イラク共和国(
Mobi
l
eKor
ek)
イラク共和国(
Mobi
l
eSana)
イラク共和国(
Mobi
l
eZai
n)
イラク共和国(
Pr
emi
um Ser
vi
ces
)
アイルランド共和国
アイルランド共和国(
Dubl
i
n)
アイルランド共和国(
Mobi
l
eH3G)
アイルランド共和国(
Mobi
l
eMet
eor
)
アイルランド共和国(
Mobi
l
eO2)
アイルランド共和国(
Mobi
l
eOt
her
s
)
アイルランド共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
アイルランド共和国(
Speci
al
)
アイルランド共和国(
VoI
P)
アイルランド共和国(
Sat
el
l
i
t
e)
イスラエル国
イスラエル国(
Mobi
l
e)
イタリア共和国
イタリア共和国(
Mi
l
an)
イタリア共和国(
Mobi
l
eH3G)
イタリア共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
イタリア共和国(
Mobi
l
eTi
m)
イタリア共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
3.
00
5.
00
4.
00
9.
00
9.
00
7.
00
22.
00
22.
00
24.
00
35.
00
38.
00
23.
00
7.
00
33.
00
38.
00
36.
00
337.
00
3.
00
3.
00
7.
00
7.
00
7.
00
7.
00
7.
00
3.
00
17.
00
694.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
イタリア共和国(
Mobi
l
eWi
ndTel
ecommuni
c)
3.
00
イタリア共和国(
Rome)
3.
00
コートジボワール共和国
64.
00
コートジボワール共和国(
Abi
dj
an)
40.
00
コートジボワール共和国(
Mobi
l
eComi
um)
37.
00
コートジボワール共和国(
Mobi
l
eMoov)
47.
00
コートジボワール共和国(
Mobi
l
eMTN)
52.
00
コートジボワール共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
63.
00
コートジボワール共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
)
91.
00
ジャマイカ
21.
00
ジャマイカ(
Mobi
l
eCwj
)
40.
00
ジャマイカ(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
29.
00
ジャマイカ(
Mobi
l
eOt
her
s
)
39.
00
11/33
62
62
62
98
98
98
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
972
972
39
39
39
39
39
39
39
39
225
225
225
225
225
225
225
1
1
1
1
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
J
or
dan
J
or
danAmman
J
or
danMobi
l
e
J
or
danMobi
l
eFas
t
l
i
nk
J
or
danMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
J
or
danMobi
l
eUmni
ah
Kaz
akhs
t
an
Kaz
akhs
t
anAl
mat
y
Kaz
akhs
t
anKar
aganda
Kaz
akhs
t
anMobi
l
e
Kaz
akhs
t
anMobi
l
eAl
t
el
Kaz
akhs
t
anMobi
l
eKar
Tel
Kaz
akhs
t
anMobi
l
eKcel
l
Kaz
akhs
t
anMobi
l
eTel
e2
Kaz
akhs
t
anSpeci
alSer
vi
ces
Kenya
KenyaMobi
l
e
KenyaMobi
l
eCel
t
el
KenyaMobi
l
eOr
ange
KenyaMobi
l
eSaf
ar
i
com
KenyaMombas
s
a
KenyaNai
r
obi
KenyaNai
r
obiPr
emi
um Ser
vi
ces
Ki
r
i
bat
i
Kuwai
t
Kuwai
tMobi
l
e
Kuwai
tMobi
l
eZai
n
Kyr
gyz
s
t
an
Kyr
gyz
s
t
anBi
s
hkek
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eAkTel
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eKat
el
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eMegacom
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eNur
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eSky
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eSot
el
Kyr
gyz
s
t
anMobi
l
eWi
nl
i
ne
Laos
LaosMobi
l
e
Lat
vi
a
Lat
vi
aci
t
i
es
Lat
vi
aMobi
l
e
Lat
vi
aMobi
l
eBi
t
e
Lat
vi
aMobi
l
eLMT
Lat
vi
aMobi
l
eOt
her
s
Lat
vi
aMobi
l
eRadi
ocoms
Lat
vi
aMobi
l
eTel
e2
Lat
vi
aOt
her
Lat
vi
aRi
ga
国番号
ヨルダン・ハシミテ王国
ヨルダン・ハシミテ王国(
Amman)
ヨルダン・ハシミテ王国(
Mobi
l
e)
ヨルダン・ハシミテ王国(
Mobi
l
eFas
t
l
i
nk
)
17.
00
17.
00
18.
00
18.
00
ヨルダン・ハシミテ王国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
) 2
1.
00
ヨルダン・ハシミテ王国(
Mobi
l
eUmni
ah) 18.
00
カザフスタン共和国
6.
00
カザフスタン共和国(
Al
mat
y)
3.
00
カザフスタン共和国(
Kar
aganda)
3.
00
カザフスタン共和国(
Mobi
l
e)
41.
00
カザフスタン共和国(
Mobi
l
eAl
t
el
)
12.
00
カザフスタン共和国(
Mobi
l
eKar
Tel
)
22.
00
カザフスタン共和国(
Mobi
l
eKcel
l
)
27.
00
カザフスタン共和国(
Mobi
l
eTel
e2)
10.
00
カザフスタン共和国(
Speci
alSer
vi
ces
)
21.
00
ケニア共和国
24.
00
ケニア共和国(
Mobi
l
e)
17.
00
ケニア共和国(
Mobi
l
eCel
t
el
)
8.
00
ケニア共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
10.
00
ケニア共和国(
Mobi
l
eSaf
ar
i
com)
6.
00
ケニア共和国(
Mombas
s
a)
17.
00
ケニア共和国(
Nai
r
obi
)
7.
00
ケニア共和国(
Nai
r
obiPr
emi
um Ser
vi
ces
) 80.
00
キリバス共和国
122.
00
クウェート国
6.
00
クウェート国(
Mobi
l
e)
5.
00
クウェート国(
Mobi
l
eZai
n)
8.
00
キルギス共和国
24.
00
キルギス共和国(
Bi
s
hkek)
19.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eAkTel
)
23.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eKat
el
)
20.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eMegacom)
23.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eNur
)
34.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eSky)
21.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eSot
el
)
21.
00
キルギス共和国(
Mobi
l
eWi
nl
i
ne)
18.
00
ラオス人民民主共和国
15.
00
ラオス人民民主共和国(
Mobi
l
e)
15.
00
ラトビア共和国
12.
00
ラトビア共和国 (
ci
t
i
es
)
4.
00
ラトビア共和国(
Mobi
l
e)
117.
00
ラトビア共和国(
Mobi
l
eBi
t
e)
5.
00
ラトビア共和国(
Mobi
l
eLMT)
5.
00
ラトビア共和国(
Mobi
l
eOt
her
s
)
117.
00
ラトビア共和国(
Mobi
l
eRadi
ocoms
)
104.
00
ラトビア共和国(
Mobi
l
eTel
e2)
11.
00
ラトビア共和国(
Ot
her
)
12.
00
ラトビア共和国(
Ri
ga)
3.
00
12/33
962
962
962
962
962
962
7
7
7
7
7
7
7
7
7
254
254
254
254
254
254
254
254
686
965
965
965
996
996
996
996
996
996
996
996
996
856
856
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Lebanon
LebanonMobi
l
e
Les
ot
ho
Les
ot
hoMobi
l
e
Les
ot
hoMobi
l
eEconet
Les
ot
hoMobi
l
eVodacom
Li
ber
i
a
Li
ber
i
aMobi
l
eCel
l
com
Li
ber
i
aMobi
l
eComi
um
Li
ber
i
aMobi
l
eLi
ber
cel
l
Li
ber
i
aMobi
l
eLi
bt
el
co
Li
ber
i
aMobi
l
eMTN
Li
ber
i
aMobi
l
eTel
el
i
nks
Li
bya
Li
byaMobi
l
e
Li
echt
ens
t
ei
n
Li
echt
ens
t
ei
nMobi
l
e
Li
t
huani
a
Li
t
huani
aMobi
l
e
Li
t
huani
aMobi
l
eBI
TE
Li
t
huani
aMobi
l
eOmni
t
el
Li
t
huani
aMobi
l
et
el
e2
Li
t
huani
aSpeci
alSer
vi
ces
Luxembour
g
Luxembour
gMobi
l
e
Luxembour
gMobi
l
eOr
ange
Macau
MacauMobi
l
e
Macedoni
a
Macedoni
aMobi
l
e
Macedoni
aMobi
l
eAl
baf
one
Macedoni
aMobi
l
eOne
Macedoni
aMobi
l
eTMobi
l
e
Macedoni
aMobi
l
eVi
pOper
at
or
Madagas
car
Madagas
carGul
f
s
at
Madagas
carMobi
l
e
Madagas
carMobi
l
eCel
t
el
Madagas
carMobi
l
eOr
ange
Madagas
carMobi
l
eTel
ma
Mal
awi
Mal
awiMobi
l
e
Mal
awiMobi
l
eAi
r
t
el
Mal
awiMobi
l
eTNM
Mal
ays
i
a
Mal
ays
i
aKual
aLumpur
Mal
ays
i
aMobi
l
e
Mal
di
ves
国番号
レバノン共和国
レバノン共和国(
Mobi
l
e)
レソト王国
レソト王国(
Mobi
l
e)
レソト王国(
Mobi
l
eEconet
)
レソト王国(
Mobi
l
eVodacom)
リベリア共和国
リベリア共和国(
Mobi
l
eCel
l
com)
リベリア共和国(
Mobi
l
eComi
um)
リベリア共和国(
Mobi
l
eLi
ber
cel
l
)
リベリア共和国(
Mobi
l
eLi
bt
el
co)
リベリア共和国(
Mobi
l
eMTN)
リベリア共和国(
Mobi
l
eTel
el
i
nks
)
リビア
リビア(
Mobi
l
e)
リヒテンシュタイン公国
リヒテンシュタイン公国(
Mobi
l
e)
リトアニア共和国
リトアニア共和国(
Mobi
l
e)
リトアニア共和国(
Mobi
l
eBI
TE)
リトアニア共和国(
Mobi
l
eOmni
t
el
)
リトアニア共和国(
Mobi
l
et
el
e2)
リトアニア共和国(
Speci
alSer
vi
ces
)
ルクセンブルク大公国
ルクセンブルク大公国(
Mobi
l
e)
ルクセンブルク大公国(
Mobi
l
eOr
ange)
マカオ
マカオ(
Mobi
l
e)
マケドニア共和国
マケドニア共和国(
Mobi
l
e)
マケドニア共和国(
Mobi
l
eAl
baf
one)
マケドニア共和国(
Mobi
l
eOne)
マケドニア共和国(
Mobi
l
eTMobi
l
e)
マケドニア共和国(
Mobi
l
eVi
pOper
at
or
)
マダガスカル共和国
マダガスカル共和国(
Gul
f
s
at
)
マダガスカル共和国(
Mobi
l
e)
マダガスカル共和国(
Mobi
l
eCel
t
el
)
マダガスカル共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
マダガスカル共和国(
Mobi
l
eTel
ma)
マラウイ共和国
マラウイ共和国(
Mobi
l
e)
マラウイ共和国(
Mobi
l
eAi
r
t
el
)
マラウイ共和国(
Mobi
l
eTNM)
マレーシア
マレーシア(
Kual
aLumpur
)
マレーシア(
Mobi
l
e)
モルディヴ共和国
13/33
15.
00
30.
00
30.
00
114.
00
34.
00
23.
00
75.
00
69.
00
69.
00
65.
00
68.
00
68.
00
84.
00
39.
00
29.
00
15.
00
30.
00
3.
00
3.
00
3.
00
4.
00
4.
00
127.
00
3.
00
5.
00
5.
00
9.
00
9.
00
30.
00
74.
00
74.
00
74.
00
74.
00
74.
00
110.
00
164.
00
114.
00
112.
00
111.
00
102.
00
58.
00
41.
00
62.
00
42.
00
3.
00
3.
00
3.
00
135.
00
961
961
266
266
266
266
231
231
231
231
231
231
231
218
218
423
423
370
370
370
370
370
370
352
352
352
853
853
389
389
389
389
389
389
261
261
261
261
261
261
265
265
265
265
60
60
60
960
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Mal
di
vesMobi
l
e
Mal
di
vesMobi
l
eWat
ani
ya
Mal
i
Mal
iBamako
Mal
iMobi
l
eMal
i
t
el
Mal
iMobi
l
eOr
ange
Mal
iOr
ange
Mal
t
a
Mal
t
aMobi
l
e
Mal
t
aMobi
l
eGomobi
l
e
Mal
t
aMobi
l
eVodaf
oneMal
t
a
Mar
i
anaI
s
l
ands
Mar
s
hal
lI
s
l
ands
Mar
t
i
ni
que
Mar
t
i
ni
queMobi
l
e
Mar
t
i
ni
queMobi
l
eDi
gi
cel
Maur
i
t
ani
a
Maur
i
t
ani
aMobi
l
e
Maur
i
t
i
us
Maur
i
t
i
usMobi
l
e
Mayot
t
eI
s
l
and
Mayot
t
eI
s
l
andMobi
l
e
Mexi
co
Mexi
coGuadal
aj
ar
a
Mexi
coMexi
coCi
t
y
Mexi
coMobi
l
e
Mexi
coMont
er
r
ey
Mi
cr
ones
i
a
Mol
dova
Mol
dova(
Pr
i
dnes
t
r
ovi
e)
Mol
dova(
Pr
i
dnes
t
r
ovi
e)Mobi
l
e
Mol
dovaMobi
l
e
Mol
dovaMobi
l
eMol
dcel
l
Mol
dovaMobi
l
eOr
ange
Monaco
MonacoMobi
l
e
MonacoMobi
l
eKos
ovo
Mongol
i
a
Mongol
i
aMobi
l
e
Mont
enegr
o
Mont
enegr
oMobi
l
e
Mont
s
er
r
at
Mont
s
er
r
atMobi
l
e
Mor
occo
Mor
occoCas
abl
anca
Mor
occoMedi
t
el
Mor
occoMobi
l
eI
AM
Mor
occoMobi
l
eMedi
t
el
国番号
モルディヴ共和国(
Mobi
l
e)
モルディヴ共和国(
Mobi
l
eWat
ani
ya)
マリ共和国
マリ共和国(
Bamako)
マリ共和国(
Mobi
l
eMal
i
t
el
)
マリ共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
マリ共和国(
Or
ange)
マルタ共和国
マルタ共和国(
Mobi
l
e)
マルタ共和国(
Mobi
l
eGomobi
l
e)
マルタ共和国(
Mobi
l
eVodaf
oneMal
t
a)
マリアナ諸島
マーシャル諸島
マルチニーク島
マルチニーク島(
Mobi
l
e)
マルチニーク島(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
モーリタニア・イスラム共和国
モーリタニア・イスラム共和国(
Mobi
l
e)
モーリシャス共和国
モーリシャス共和国(
Mobi
l
e)
マイヨット
マイヨット(
Mobi
l
e)
メキシコ合衆国
メキシコ合衆国(
Guadal
aj
ar
a)
メキシコ合衆国(
Mexi
coCi
t
y)
メキシコ合衆国(
Mobi
l
e)
メキシコ合衆国(Mont
er
r
ey)
ミクロネシア連邦
モルドバ共和国
モルドバ共和国(
Pr
i
dnes
t
r
ovi
e)
モルドバ共和国(
Pr
i
dnes
t
r
ovi
e)Mobi
l
e
モルドバ共和国(
Mobi
l
e)
モルドバ共和国(
Mobi
l
eMol
dcel
l
)
モルドバ共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
モナコ公国
モナコ公国(
Mobi
l
e)
モナコ公国(
Mobi
l
eKos
ovo)
モンゴル国
モンゴル国(
Mobi
l
e)
モンテネグロ
モンテネグロ(
Mobi
l
e)
モントセラット
モントセラット(
Mobi
l
e)
モロッコ王国
モロッコ王国(
Cas
abl
anca)
モロッコ王国(
Medi
t
el
)
モロッコ王国(
Mobi
l
eI
AM)
モロッコ王国(
Mobi
l
eMedi
t
e)
14/33
125.
00
104.
00
51.
00
38.
00
59.
00
56.
00
43.
00
3.
00
9.
00
9.
00
9.
00
5.
00
45.
00
3.
00
6.
00
3.
00
81.
00
80.
00
14.
00
29.
00
13.
00
17.
00
3.
00
3.
00
3.
00
5.
00
3.
00
160.
00
42.
00
29.
00
32.
00
50.
00
51.
00
49.
00
12.
00
65.
00
62.
00
5.
00
5.
00
23.
00
68.
00
44.
00
44.
00
3.
00
3.
00
27.
00
76.
00
71.
00
960
960
223
223
223
223
223
356
356
356
356
1
692
596
596
596
222
222
230
230
269
269
52
52
52
52
52
691
373
373
373
373
373
373
377
377
377
976
976
382
382
1
1
212
212
212
212
212
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Mor
occoMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
Mor
occoMobi
l
eWANA
Mor
occoWanaWLL
Moz
ambi
que
Moz
ambi
queMobi
l
e
Moz
ambi
queMobi
l
eMcel
l
Moz
ambi
queMobi
l
eMovi
t
el
Moz
ambi
queMobi
l
eVodacom
Moz
ambi
queSpeci
alSer
vi
ces
Myanmar
MyanmarMobi
l
e
Nami
bi
a
Nami
bi
aMobi
l
eLeo
Nami
bi
aMobi
l
eMTC
Naur
u
Naur
uMobi
l
e
Nepal
NepalKat
hmandu
NepalMobi
l
e
NepalMobi
l
eNT
NepalMobi
l
eSmar
t
NepalMobi
l
eSpi
ce
NepalMobi
l
eUTL
Net
her
l
ands
Net
her
l
andsAms
t
er
dam
Net
her
l
andsMobi
l
e
Net
her
l
andsMobi
l
eKpn
Net
her
l
andsMobi
l
eTel
e2
Net
her
l
andsMobi
l
eTel
f
or
t
Net
her
l
andsMobi
l
eTmobi
l
e
Net
her
l
andsMobi
l
eVodaf
one
Net
her
l
andsRot
t
er
dam
Net
her
l
andsSpeci
alSer
vi
ces
Net
her
l
ands
Ant
i
l
l
es
Net
her
l
ands
Ant
i
l
l
esCur
a
Net
her
l
ands
Ant
i
l
l
esMobi
l
e
Net
her
l
ands
Ant
i
l
l
esMobi
l
eBo
Net
her
l
ands
Ant
i
l
l
esMobi
l
eOt
Net
her
l
ands
Ant
i
l
l
esMobi
l
eUT
New Cal
edoni
a
New Zeal
and
New Zeal
andAuckl
and
New Zeal
andMobi
l
e
New Zeal
andMobi
l
eTel
ecom Nz
Ni
car
agua
Ni
car
aguaManagua
Ni
car
aguaMobi
l
e
Ni
car
aguaMobi
l
eBel
lSout
h
国番号
モロッコ王国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
モロッコ王国(
Mobi
l
eWANA)
モロッコ王国(
WanaWLL)
モザンビーク共和国
モザンビーク共和国(
Mobi
l
e)
モザンビーク共和国(
Mobi
l
eMcel
l
)
モザンビーク共和国(
Mobi
l
eMovi
t
el
)
モザンビーク共和国(
Mobi
l
eVodacom)
モザンビーク共和国(
Speci
alSer
vi
ces
)
ミャンマー連邦
ミャンマー連邦(
Mobi
l
e)
ナミビア共和国
ナミビア共和国(
Mobi
l
eLeo)
ナミビア共和国(
Mobi
l
eMTC)
ナウル共和国
ナウル共和国(
Mobi
l
e)
ネパール連邦民主共和国
ネパール連邦民主共和国(
Kat
hmandu)
ネパール連邦民主共和国(
Mobi
l
e)
ネパール連邦民主共和国(
Mobi
l
eNT)
ネパール連邦民主共和国(
Mobi
l
eSmar
t
)
ネパール連邦民主共和国(
Mobi
l
eSpi
ce)
ネパール連邦民主共和国(
Mobi
l
eUTL)
オランダ王国
オランダ王国(
Ams
t
er
dam)
オランダ王国(
Mobi
l
e)
オランダ王国(
Mobi
l
eKpn)
オランダ王国(
Mobi
l
eTel
e2)
オランダ王国(
Mobi
l
eTel
f
or
t
)
オランダ王国(
Mobi
l
eTmobi
l
e)
オランダ王国(
Mobi
l
eVodaf
one)
オランダ王国(
Rot
t
er
dam)
オランダ王国(
Speci
alSer
vi
ces
)
オランダ領アンティル
オランダ領アンティル(
Cur
a)
オランダ領アンティル(
Mobi
l
e)
オランダ領アンティル(
Mobi
l
eBo)
オランダ領アンティル(
Mobi
l
eOt
)
オランダ領アンティル(
Mobi
l
eUT)
ニューカレドニア
ニュージーランド
ニュージーランド(
Auckl
and)
ニュージーランド(
Mobi
l
e)
ニュージーランド(
Mobi
l
eTel
ecom Nz
)
ニカラグア共和国
ニカラグア共和国(
Managua)
ニカラグア共和国(
Mobi
l
e)
ニカラグア共和国(
Mobi
l
eBel
lSout
h)
15/33
76.
00
71.
00
63.
00
10.
00
22.
00
16.
00
19.
00
37.
00
9.
00
30.
00
24.
00
7.
00
17.
00
17.
00
164.
00
156.
00
19.
00
20.
00
20.
00
19.
00
19.
00
19.
00
21.
00
3.
00
3.
00
6.
00
6.
00
6.
00
6.
00
6.
00
6.
00
3.
00
3.
00
23.
00
14.
00
23.
00
26.
00
25.
00
24.
00
33.
00
3.
00
3.
00
7.
00
7.
00
56.
00
23.
00
55.
00
50.
00
212
212
212
258
258
258
258
258
258
95
95
264
264
264
674
674
977
977
977
977
977
977
977
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
599
599
599
599
599
599
687
64
64
64
64
505
505
505
505
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Ni
car
aguaMobi
l
eEni
t
el
Ni
ger
Ni
gerMobi
l
e
Ni
gerMobi
l
eCel
t
el
Ni
gerMobi
l
eOr
ange
Ni
gerMobi
l
eSahel
com
Ni
gerMobi
l
eTel
ecel
Ni
gerPr
emi
um
Ni
ger
i
a
Ni
ger
i
aLagos
Ni
ger
i
aMobi
l
e
Ni
ger
i
aMobi
l
eEconet
Ni
ger
i
aMobi
l
eEt
i
s
al
at
Ni
ger
i
aMobi
l
eGl
obacom
Ni
ger
i
aMobi
l
eMt
n
Ni
ger
i
aMobi
l
eVi
s
af
one
Ni
ger
i
aMul
t
i
l
i
nks
Ni
ger
i
aSt
ar
comms
Ni
ue
Nor
f
ol
kI
s
l
and
Nor
t
hKor
ea
Nor
way
Nor
wayMobi
l
e
Nor
wayMobi
l
eNet
com
Nor
wayMobi
l
eTel
e2
Nor
wayMobi
l
eTel
enor
Nor
wayOs
l
o
Nor
waySpeci
alSer
vi
ces
Oman
OmanMobi
l
e
Paki
s
t
an
Paki
s
t
anI
s
l
amabad
Paki
s
t
anKar
achi
Paki
s
t
anLahor
e
Paki
s
t
anMobi
l
e
Pal
au
Pal
auMobi
l
e
Pal
es
t
i
ne
Pal
es
t
i
neMobi
l
e
Panama
PanamaCol
on
PanamaMobi
l
e
PanamaMobi
l
eCW
PanamaMobi
l
eDi
gi
cel
PanamaMobi
l
eTel
ef
oni
ca
PanamaPanamaCi
t
y
PapuaNew Gui
nea
PapuaNew Gui
neaMobi
l
e
国番号
ニカラグア共和国(
Mobi
l
eEni
t
el
)
55.
00
ニジェール共和国
80.
00
ニジェール共和国(
Mobi
l
e)
80.
00
ニジェール共和国(
Mobi
l
eCel
t
el
)
59.
00
ニジェール共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
80.
00
ニジェール共和国(
Mobi
l
eSahel
com)
59.
00
ニジェール共和国(
Mobi
l
eTel
ecel
)
58.
00
ニジェール共和国(
Pr
emi
um)
344.
00
ナイジェリア連邦共和国
8.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Lagos
)
10.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mobi
l
e)
10.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mobi
l
eEconet
)
6.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mobi
l
eEt
i
s
al
at
)
6.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mobi
l
eGl
obacom)
6.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mobi
l
eMt
n)
6.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mobi
l
eVi
s
af
one)
13.
00
ナイジェリア連邦共和国(
Mul
t
i
l
i
nks
)
10.
00
ナイジェリア連邦共和国(
St
ar
comms
)
10.
00
ニウエ
74.
00
ノーフォーク島
193.
00
朝鮮民主主義人民共和国
149.
00
ノルウェー王国
3.
00
ノルウェー王国(
Mobi
l
e)
6.
00
ノルウェー王国(
Mobi
l
eNet
com)
6.
00
ノルウェー王国(
Mobi
l
eTel
e2)
6.
00
ノルウェー王国(
Mobi
l
eTel
enor
)
6.
00
ノルウェー王国(
Os
l
o)
3.
00
ノルウェー王国(
Speci
alSer
vi
ces
)
3.
00
オマーン国
20.
00
オマーン国(
Mobi
l
e)
48.
00
パキスタン・イスラム共和国
19.
00
パキスタン・イスラム共和国(
I
s
l
amabad) 19.
00
パキスタン・イスラム共和国(
Kar
achi
)
19.
00
パキスタン・イスラム共和国(
Lahor
e)
19.
00
パキスタン・イスラム共和国(
Mobi
l
e)
19.
00
パラオ共和国
62.
00
パラオ共和国(
Mobi
l
e)
160.
00
パレスチナ
28.
00
パレスチナ(
Mobi
l
e)
32.
00
パナマ共和国
9.
00
パナマ共和国(
Col
on)
9.
00
パナマ共和国(
Mobi
l
e)
23.
00
パナマ共和国(
Mobi
l
eCW)
24.
00
パナマ共和国(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
24.
00
パナマ共和国(
Mobi
l
eTel
ef
oni
ca)
23.
00
パナマ共和国(
PanamaCi
t
y)
7.
00
パプアニューギニア独立国
110.
00
パプアニューギニア独立国(
Mobi
l
e)
116.
00
16/33
505
227
227
227
227
227
227
227
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
683
672
850
47
47
47
47
47
47
47
968
968
92
92
92
92
92
680
680
970
970
507
507
507
507
507
507
507
675
675
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Par
aguay
Par
aguayAs
unci
on
Par
aguayMobi
l
e
Par
aguayMobi
l
eCl
ar
o
Par
aguayMobi
l
ePer
s
onal
Par
aguayMobi
l
eTi
go
Par
aguayMobi
l
eVox
Per
u
Per
uLi
ma
Per
uMobi
l
e
Per
uMobi
l
eCl
ar
o
Per
uMobi
l
eMovi
s
t
ar
Per
uMobi
l
eNext
el
Per
uRur
al
Phi
l
i
ppi
nes
Phi
l
i
ppi
nesCebu
Phi
l
i
ppi
nesMani
l
a
Phi
l
i
ppi
nesMobi
l
e
Phi
l
i
ppi
nesMobi
l
eDi
gi
t
el
Phi
l
i
ppi
nesMobi
l
eGl
obe
Phi
l
i
ppi
nesMobi
l
eSmar
t
Pol
and
Pol
andGdans
k
Pol
andKat
owi
ce
Pol
andKr
akow
Pol
andLubl
i
n
Pol
andMobi
l
e
Pol
andMobi
l
eERA
Pol
andMobi
l
eOr
ange
Pol
andMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
Pol
andMobi
l
ePol
komt
el
Pol
andMobi
l
ePt
c
Pol
andot
her
Pol
andRz
es
z
now
Pol
andTar
nov
Pol
andTor
un
Pol
andWar
s
aw
Por
t
ugal
Por
t
ugalLi
s
bon
Por
t
ugalMadei
r
a
Por
t
ugalMobi
l
e
Por
t
ugalMobi
l
eTMN
Por
t
ugalMobi
l
eVodaf
one
Por
t
ugalOLO
Por
t
ugalPor
t
o
Puer
t
oRi
co
Qat
ar
Qat
arMobi
l
e
国番号
パラグアイ共和国
パラグアイ共和国(
As
unci
on)
パラグアイ共和国(
Mobi
l
e)
パラグアイ共和国(
Mobi
l
eCl
ar
o)
パラグアイ共和国(
Mobi
l
ePer
s
onal
)
パラグアイ共和国(
Mobi
l
eTi
go)
パラグアイ共和国(
Mobi
l
eVox)
ペルー共和国
ペルー共和国(
Li
ma)
ペルー共和国(
Mobi
l
e)
ペルー共和国(
Mobi
l
eCl
ar
o)
ペルー共和国(
Mobi
l
eMovi
s
t
ar
)
ペルー共和国(
Mobi
l
eNext
el
)
ペルー共和国(
Rur
al
)
フィリピン共和国
フィリピン共和国(
Cebu)
フィリピン共和国(
Mani
l
a)
フィリピン共和国(
Mobi
l
e)
フィリピン共和国(
Mobi
l
eDi
gi
t
el
)
フィリピン共和国(
Mobi
l
eGl
obe)
フィリピン共和国(
Mobi
l
eSmar
t
)
ポーランド共和国
ポーランド共和国(
Gdans
k)
ポーランド共和国(
Kat
owi
ce)
ポーランド共和国(
Kr
akow)
ポーランド共和国(
Lubl
i
n)
ポーランド共和国(
Mobi
l
e)
ポーランド共和国(
Mobi
l
eERA)
ポーランド共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
ポーランド共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
ポーランド共和国(
Mobi
l
ePol
komt
el
)
ポーランド共和国(
Mobi
l
ePt
c)
ポーランド共和国(
ot
her
)
ポーランド共和国(
Rz
es
z
now)
ポーランド共和国(
Tar
nov)
ポーランド共和国(
Tor
un)
ポーランド共和国(
War
s
aw)
ポルトガル共和国
ポルトガル共和国(
Li
s
bon)
ポルトガル共和国(
Madei
r
a)
ポルトガル共和国(
Mobi
l
e)
ポルトガル共和国(
Mobi
l
eTMN)
ポルトガル共和国(
Mobi
l
eVodaf
one)
ポルトガル共和国(
OLO)
ポルトガル共和国(
Por
t
o)
プエルトリコ
カタール国
カタール国(
Mobi
l
e)
17/33
6.
00
5.
00
16.
00
8.
00
16.
00
16.
00
16.
00
3.
00
3.
00
16.
00
16.
00
12.
00
16.
00
56.
00
18.
00
18.
00
18.
00
27.
00
22.
00
21.
00
25.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
43.
00
8.
00
3.
00
17.
00
4.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
4.
00
4.
00
4.
00
3.
00
3.
00
3.
00
28.
00
33.
00
595
595
595
595
595
595
595
51
51
51
51
51
51
51
63
63
63
63
63
63
63
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
351
351
351
351
351
351
351
351
1
974
974
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Reuni
onI
s
l
and
Reuni
onI
s
l
andMobi
l
e
Romani
a
Romani
aBuchar
es
t
Romani
aDi
r
ect
or
yAs
s
i
s
t
ant
Romani
aMobi
l
e
Romani
aMobi
l
eCos
mor
om
Romani
aMobi
l
eOr
ange
Romani
aMobi
l
eTel
emobi
l
Romani
aMobi
l
eVodaf
one
Romani
aSpeci
al
Rus
s
i
a
Rus
s
i
aAbkhaz
i
a
Rus
s
i
aAbkhaz
i
aMobi
l
e
Rus
s
i
aAbkhaz
i
aMobi
l
eAmobi
l
Rus
s
i
aAbkhaz
i
aMobi
l
eAquaf
on
Rus
s
i
aMobi
l
e
Rus
s
i
aMobi
l
eBeel
i
ne
Rus
s
i
aMobi
l
eGl
obal
TelSat
el
l
Rus
s
i
aMobi
l
eMegaf
on
Rus
s
i
aMobi
l
eMTS
Rus
s
i
aMobi
l
eRos
t
el
ecom
Rus
s
i
aMos
cow
Rus
s
i
aSout
hOs
s
et
i
aMobi
l
e
Rus
s
i
aStPet
er
s
bur
g
Rus
s
i
aZone1
Rus
s
i
aZone2
Rus
s
i
aZone3
Rus
s
i
aZone4
Rwanda
RwandaMobi
l
eMt
n
RwandaMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
RwandaMobi
l
eTi
go
Sai
ntKi
t
t
sAndNevi
s
Sai
ntKi
t
t
sAndNevi
sMobi
l
e
Sai
ntLuci
a
Sai
ntLuci
aMobi
l
e
Sai
ntLuci
aMobi
l
eDi
gi
cel
Sai
ntVi
ncentAndTheGr
enadi
n
Samoa
SanMar
i
no
SanMar
i
noMobi
l
e
SaoTomeAndPr
i
nci
pe
SaudiAr
abi
a
SaudiAr
abi
aJ
eddah
SaudiAr
abi
aMecca
SaudiAr
abi
aMedi
na
SaudiAr
abi
aMobi
l
e
国番号
フランス領レユニオン島
フランス領レユニオン島(
Mobi
l
e)
ルーマニア
ルーマニア(
Buchar
es
t
)
ルーマニア(
Di
r
ect
or
yAs
s
i
s
t
ant
)
ルーマニア(
Mobi
l
e)
ルーマニア(
Mobi
l
eCos
mor
om)
ルーマニア(
Mobi
l
eOr
ange)
ルーマニア(
Mobi
l
eTel
emobi
l
)
ルーマニア(
Mobi
l
eVodaf
one)
ルーマニア(
Speci
al
)
ロシア連邦
ロシア連邦(
Abkhaz
i
a)
ロシア連邦(
Abkhaz
i
aMobi
l
e)
ロシア連邦(
Abkhaz
i
aMobi
l
eAmobi
l
)
ロシア連邦(
Abkhaz
i
aMobi
l
eAquaf
on)
ロシア連邦(
Mobi
l
e)
ロシア連邦(
Mobi
l
eBeel
i
ne)
ロシア連邦(
Mobi
l
eGl
obal
TelSat
el
l
)
ロシア連邦(
Mobi
l
eMegaf
on)
ロシア連邦(
Mobi
l
eMTS)
ロシア連邦(
Mobi
l
eRos
t
el
ecom)
ロシア連邦(
Mos
cow)
ロシア連邦(
Sout
hOs
s
et
i
aMobi
l
e)
ロシア連邦(
StPet
er
s
bur
g)
ロシア連邦(
Zone1)
ロシア連邦(
Zone2)
ロシア連邦(
Zone3)
ロシア連邦(
Zone4)
ルワンダ共和国
ルワンダ共和国(
Mobi
l
eMt
n)
ルワンダ共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
ルワンダ共和国(
Mobi
l
eTi
go)
セントクリストファー・ネイビス
セントクリストファー・ネイビス(
Mobi
l
e)
セントルシア
セントルシア(
Mobi
l
e)
セントルシア(
Mobi
l
eDi
gi
cel
)
セントビンセント・グレナディーン
サモア独立国
サンマリノ共和国
サンマリノ共和国(
Mobi
l
e)
サントメ・プリンシペ民主共和国
サウジアラビア王国
サウジアラビア王国(
Ar
abi
aJ
eddah)
サウジアラビア王国(
Mecca)
サウジアラビア王国(
Medi
na)
サウジアラビア王国(
Mobi
l
e)
18/33
3.
00
8.
00
3.
00
3.
00
234.
00
10.
00
10.
00
5.
00
10.
00
4.
00
3.
00
10.
00
33.
00
33.
00
33.
00
32.
00
37.
00
43.
00
9.
00
32.
00
32.
00
37.
00
3.
00
37.
00
3.
00
5.
00
5.
00
7.
00
10.
00
54.
00
55.
00
21.
00
59.
00
23.
00
43.
00
26.
00
44.
00
42.
00
43.
00
95.
00
5.
00
41.
00
159.
00
15.
00
16.
00
16.
00
16.
00
22.
00
290
290
40
40
40
40
40
40
40
40
40
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
250
250
250
250
1
1
1
1
1
1
685
378
378
239
966
966
966
966
966
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
SaudiAr
abi
aMobi
l
eAl
j
awal
SaudiAr
abi
aMobi
l
eMobi
l
y
SaudiAr
abi
aMobi
l
eZai
n
SaudiAr
abi
aRi
yadh
Senegal
SenegalDakar
SenegalMobi
l
e
SenegalMobi
l
eOr
ange
SenegalMobi
l
eSent
el
Ser
bi
a
Ser
bi
aBel
gr
ade
Ser
bi
aKos
ovo
Ser
bi
aMobi
l
e
Ser
bi
aMobi
l
eTel
com Ser
bi
a
Ser
bi
aMobi
l
eTel
enor
Ser
bi
aOr
i
on
Seychel
l
es
Seychel
l
esMobi
l
e
Si
er
r
aLeone
Si
er
r
aLeoneFr
eet
own
Si
er
r
aLeoneMobi
l
e
Si
er
r
aLeoneMobi
l
eCel
t
el
Si
er
r
aLeoneMobi
l
eComi
um
Si
er
r
aLeoneMobi
l
eOt
herCar
r
Si
ngapor
e
Si
ngapor
eMobi
l
e
Si
ntMaar
t
en
Si
ntMaar
t
enMobi
l
e
Sl
ovaki
a
Sl
ovaki
aBr
at
i
s
l
ava
Sl
ovaki
aMobi
l
e
Sl
oveni
a
Sl
oveni
aAl
t
er
nat
i
veNet
wor
ks
Sl
oveni
aMobi
l
e
Sl
oveni
aMobi
l
eI
PKO
Sl
oveni
aMobi
l
eMobi
t
el
Sl
oveni
aMobi
l
eSi
mobi
l
Sl
oveni
aMobi
l
eT2
Sl
oveni
aMobi
l
eTus
mobi
l
Sol
omonI
s
l
ands
Somal
i
a
Somal
i
aGol
i
s
Somal
i
aHor
mud
Somal
i
aNat
i
onl
i
nk
Somal
i
aPr
emi
um Ser
vi
ces
Somal
i
aSt
g
Somal
i
aTel
ecom Somal
i
a
Somal
i
aTel
es
om
国番号
サウジアラビア王国(
Mobi
l
eAl
j
awal
)
21.
00
サウジアラビア王国(
Mobi
l
eMobi
l
y)
20.
00
サウジアラビア王国(
Mobi
l
eZai
n)
21.
00
サウジアラビア王国(
Ri
yadh)
15.
00
セネガル共和国
31.
00
セネガル共和国(
Dakar
)
31.
00
セネガル共和国(
Mobi
l
e)
49.
00
セネガル共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
55.
00
セネガル共和国(
Mobi
l
eSent
el
)
96.
00
セルビア共和国
23.
00
セルビア共和国(
Bel
gr
ade)
23.
00
セルビア共和国(
Kos
ovo)
12.
00
セルビア共和国(
Mobi
l
e)
68.
00
セルビア共和国(
Mobi
l
eTel
com Ser
bi
a)
42.
00
セルビア共和国(
Mobi
l
eTel
enor
)
56.
00
セルビア共和国(
Or
i
on)
32.
00
セーシェル共和国
80.
00
セーシェル共和国(
Mobi
l
e)
80.
00
シエラレオネ共和国
81.
00
シエラレオネ共和国(
Fr
eet
own)
81.
00
シエラレオネ共和国(
Mobi
l
e)
76.
00
シエラレオネ共和国(
Mobi
l
eCel
t
el
)
76.
00
シエラレオネ共和国(
Mobi
l
eComi
um)
76.
00
シエラレオネ共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
)
76.
00
シンガポール共和国
3.
00
シンガポール共和国(
Mobi
l
e)
3.
00
シント・マールテン
17.
00
シント・マールテン(
Mobi
l
e)
20.
00
スロバキア共和国
3.
00
スロバキア共和国(
Br
at
i
s
l
ava)
3.
00
スロバキア共和国(
Mobi
l
e)
40.
00
スロベニア共和国
3.
00
スロベニア共和国(
Al
t
er
nat
i
veNet
wor
ks
)
8.
00
スロベニア共和国(
Mobi
l
e)
36.
00
スロベニア共和国(
Mobi
l
eI
PKO)
78.
00
スロベニア共和国(
Mobi
l
eMobi
t
el
)
12.
00
スロベニア共和国(
Mobi
l
eSi
mobi
l
)
12.
00
スロベニア共和国(
Mobi
l
eT2)
15.
00
スロベニア共和国(
Mobi
l
eTus
mobi
l
)
15.
00
ソロモン諸島
206.
00
ソマリア民主共和国
85.
00
ソマリア民主共和国(
Gol
i
s
)
66.
00
ソマリア民主共和国(
Hor
mud)
59.
00
ソマリア民主共和国(
Nat
i
onl
i
nk)
86.
00
ソマリア民主共和国(
Pr
emi
um Ser
vi
ces
)
81.
00
ソマリア民主共和国(
St
g)
85.
00
ソマリア民主共和国(
Tel
ecom Somal
i
a)
85.
00
ソマリア民主共和国(
Tel
es
o)
80.
00
19/33
966
966
966
966
221
221
221
221
221
381
381
381
381
381
381
381
248
248
232
232
232
232
232
232
65
65
1
1
421
421
421
386
386
386
386
386
386
386
386
677
252
252
252
252
252
252
252
252
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
ca
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaAvoxi
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaBi
t
co
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaBTCom
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaConnec
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaCyber
s
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaDi
r
ect
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaEXTI
M
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaFr
ogf
o
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaGr
een
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaHymax
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaI
nt
er
n
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaMI
ATe
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaMTN
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaMul
t
i
s
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaMWEB
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaNas
hua
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaNeot
el
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaOhr
en
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaPaw Pa
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaPl
at
f
o
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaRos
ewi
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaSai
com
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaSi
ngat
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaSkyCo
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaSkycal
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaSmar
t
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaSwi
t
ch
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaTel
f
r
e
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaTel
kom
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaTr
uTr
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaVi
r
t
ua
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaVl
oci
t
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaVodaco
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaVOXTe
Sout
hAf
r
i
caBLOEM ar
eaWBS(
I
Sout
hAf
r
i
caCTNar
ea45Degr
e
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaAl
t
ech
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaAmat
ol
e
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaAmobi
a
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaAvoxi
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaBi
t
co
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaBTCommu
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaBus
i
nes
s
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaConnect
i
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaCyber
s
ma
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaDi
r
ect
el
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaDuPont
国番号
南アフリカ共和国
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaAvoxi
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaBi
t
co)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaBTCom)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaConnec)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaCyber
s
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaDi
r
ect
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaEXTI
M)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaFr
ogf
o)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaGr
een)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaHymax)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaI
nt
er
n)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaMI
ATe)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaMTN)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaMul
t
i
s
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaMWEB)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaNas
hua)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaNeot
el
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaOhr
en)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaPaw Pa)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaPl
at
f
o)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaRos
ewi
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaSai
com)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaSi
ngat
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaSkyCo)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaSkycal
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaSmar
t)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaSwi
t
ch)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaTel
f
r
e)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaTel
kom)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaTr
uTr
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaVi
r
t
ua)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaVl
oci
t
)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaVodaco)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaVOXTe)
南アフリカ共和国(
BLOEM ar
eaWBS(
I
)
南アフリカ共和国(
CTNar
ea45Degr
e)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaAl
t
ech)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaAmat
ol
e)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaAmobi
a)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaAvoxi
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaBi
t
co)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaBTCommu)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaBus
i
nes
s
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaConnect
i
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaCyber
s
ma)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaDi
r
ect
el
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaDuPont)
20/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaEns
ynch
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaEXTI
M
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaFi
r
s
t
Ran
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaFr
ogf
oot
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaHymax
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eai
Ct
el
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaI
nt
er
net
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaMacr
ol
an
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaMI
ATel
e
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaMTN
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaMul
t
i
s
ou
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaMWEB
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaNas
huaC
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaNas
huaM
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaNeot
el
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaNexus
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaOhr
enTe
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaPaw Paw
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaPl
at
f
or
m
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaRos
ewi
l
l
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaSai
com
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaSi
ngat
el
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaSkyConn
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaSkycal
l
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaSmar
tVi
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaSwi
t
chT
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaTal
kWor
l
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaTel
f
r
ee
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaTel
kom
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaTr
uTr
ad
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaVi
r
t
ual
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaVl
oci
t
y
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaVodacom
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaVOXTel
e
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaWBS(
I
B
Sout
hAf
r
i
caCTNar
eaWi
s
per
ne
Sout
hAf
r
i
caDBNar
ea45Degr
e
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaAl
t
ech
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaAmat
ol
e
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaAmobi
a
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaAvoxi
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaBi
t
co
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaBTCommu
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaBus
i
nes
s
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaConnect
i
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaCyber
s
ma
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaDi
r
ect
el
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaDuPont
国番号
南アフリカ共和国(
CTNar
eaEns
ynch)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaEXTI
M)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaFi
r
s
t
Ran)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaFr
ogf
oot
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaHymax)
南アフリカ共和国(
CTNar
eai
Ct
el
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaI
nt
er
net
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaMacr
ol
an)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaMI
ATel
e)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaMTN)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaMul
t
i
s
ou)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaMWEB)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaNas
huaC)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaNas
huaM)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaNeot
el
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaNexus
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaOhr
enTe)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaPaw Paw )
南アフリカ共和国(
CTNar
eaPl
at
f
or
m)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaRos
ewi
l
l
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaSai
com)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaSi
ngat
el
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaSkyConn)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaSkycal
l)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaSmar
tVi
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaSwi
t
chT)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaTal
kWor
l
)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaTel
f
r
ee)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaTel
kom)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaTr
uTr
ad)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaVi
r
t
ual)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaVl
oci
t
y)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaVodacom)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaVOXTel
e)
南アフリカ共和国(
CTNar
eaWBS(
I
B
南アフリカ共和国(
CTNar
eaWi
s
per
ne)
南アフリカ共和国(
DBNar
ea45Degr
e)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaAl
t
ech)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaAmat
ol
e)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaAmobi
a)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaAvoxi
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaBi
t
co)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaBTCommu)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaBus
i
nes
s
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaConnect
i
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaCyber
s
ma)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaDi
r
ect
el
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaDuPont
)
21/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaEns
ynch
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaExot
i
cS
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaEXTI
M
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaFi
r
s
t
Ran
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaFr
ogf
oot
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaHymax
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eai
Ct
el
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaI
nt
er
net
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaMaj
uba
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaMI
ATel
e
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaMTN
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaMul
t
i
s
ou
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaMWEB
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaNas
huaC
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaNas
huaM
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaNeot
el
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaNet
voi
p
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaNexus
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaOhr
enTe
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaPaw Paw
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaPl
at
f
or
m
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaRos
ewi
l
l
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSai
com
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSi
ngat
el
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSkyConn
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSkycal
l
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSmar
tVi
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSwi
t
chT
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaSybaWeb
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaTal
kWor
l
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaTel
f
r
ee
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaTel
kom
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaTr
uTr
ad
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaUmz
i
nyat
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaVi
r
t
ual
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaVl
oci
t
y
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaVodacom
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaVOXTel
e
Sout
hAf
r
i
caDBNar
eaWBS(
I
B
Sout
hAf
r
i
caGover
nmentDi
r
ect
Sout
hAf
r
i
caI
nt
er
nat
i
onalDi
r
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
ea45Degr
e
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaAl
t
ech
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaAl
t
onet
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaAmat
ol
e
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaAmobi
a
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaAvoxi
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaBCSNet
国番号
南アフリカ共和国(
DBNar
eaEns
ynch)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaExot
i
cS)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaEXTI
M)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaFi
r
s
t
Ran)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaFr
ogf
oot
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaHymax)
南アフリカ共和国(
DBNar
eai
Ct
el
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaI
nt
er
net
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaMaj
uba)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaMI
ATel
e)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaMTN)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaMul
t
i
s
ou)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaMWEB)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaNas
huaC)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaNas
huaM)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaNeot
el
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaNet
voi
p)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaNexus
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaOhr
enTe)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaPaw Paw )
南アフリカ共和国(
DBNar
eaPl
at
f
or
m)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaRos
ewi
l
l
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaSai
com)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaSi
ngat
el
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaSkyConn)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaSkycal
l)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaSmar
tVi
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaSwi
t
chT)
南アフリカ共和国(
SybaWeb)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaTal
kWor
l
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaTel
f
r
ee)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaTel
kom)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaTr
uTr
ad)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaUmz
i
nyat
)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaVi
r
t
ual)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaVl
oci
t
y)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaVodacom)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaVOXTel
e)
南アフリカ共和国(
DBNar
eaWBS(
I
B
南アフリカ共和国(
Gover
nmentDi
r
ect
)
南アフリカ共和国(
I
nt
er
nat
i
onalDi
r
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
ea45Degr
e)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaAl
t
ech)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaAl
t
onet
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaAmat
ol
e)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaAmobi
a)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaAvoxi
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaBCSNet
)
22/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaBi
t
co
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaBTCommu
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaBus
i
nes
s
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaBwi
r
ed
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaConnect
i
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaCyber
s
ma
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaDi
r
ect
el
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaDuPont
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaEns
ynch
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaExot
i
cS
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaEXTI
M
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaFi
r
s
t
Ran
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaFr
ogf
oot
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaGr
eenFl
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaGVSC
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaHymax
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eai
Ct
el
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaI
nt
er
net
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaMacr
ol
an
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaMaj
uba
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaMI
ATel
e
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaMTN
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaMul
t
i
s
ou
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaMWEB
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaNas
huaC
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaNas
huaM
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaNeot
el
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaNet
voi
p
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaNexus
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaOhr
enTe
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaPaw Paw
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaPl
at
f
or
m
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaRos
ewi
l
l
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSai
com
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSi
ngat
el
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSkyConn
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSkycal
l
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSmar
tVi
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSwi
t
chT
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaSybaWeb
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaTal
kWor
l
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaTel
coNet
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaTel
f
r
ee
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaTel
kom
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaTr
uTr
ad
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaUmz
i
nyat
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaVi
r
t
ual
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaVl
oci
t
y
国番号
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaBi
t
co)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaBTCommu)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaBus
i
nes
s
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaBwi
r
ed)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaConnect
i
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaCyber
s
ma)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaDi
r
ect
el
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaDuPont)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaEns
ynch)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaExot
i
cS)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaEXTI
M)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaFi
r
s
t
Ran)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaFr
ogf
oot
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaGr
eenFl
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaGVSC)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaHymax)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eai
Ct
el
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaI
nt
er
net
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaMacr
ol
an)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaMaj
uba)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaMI
ATel
e)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaMTN)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaMul
t
i
s
ou)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaMWE)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaNas
huaC)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaNas
huaM)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaNeot
el
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaNet
voi
p)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaNexus
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaOhr
enTe)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaPaw Paw )
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaPl
at
f
or
m)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaRos
ewi
l
l
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaSai
com)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaSi
ngat
el
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaSkyConn)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaSkycal
l)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaSmar
tVi
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaSwi
t
chT)
南アフリカ共和国(
SybaWeb)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaTal
kWor
l
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaTel
coNet
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaTel
f
r
ee)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaTel
kom)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaTr
uTr
ad)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaUmz
i
nyat
)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaVi
r
t
ual)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaVl
oci
t
y)
23/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaVodacom
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaVOXTel
e
Sout
hAf
r
i
caJ
HBar
eaWBS(
I
B
Sout
hAf
r
i
caMobi
l
eCel
lC
Sout
hAf
r
i
caMobi
l
eMTN
Sout
hAf
r
i
caMobi
l
eNeot
el
Sout
hAf
r
i
caMobi
l
eTel
kom Mob
Sout
hAf
r
i
caMobi
l
eVodacom
Sout
hAf
r
i
caMobi
l
eWBS(
I
Bur
Sout
hAf
r
i
caNat
i
onalEmer
genc
Sout
hAf
r
i
caNonGeo45Degr
ees
Sout
hAf
r
i
caNonGeoAl
t
onet
Sout
hAf
r
i
caNonGeoAmobi
a
Sout
hAf
r
i
caNonGeoAvoxi
Sout
hAf
r
i
caNonGeoBCSNet
Sout
hAf
r
i
caNonGeoBi
t
co
Sout
hAf
r
i
caNonGeoBl
ackbr
i
dg
Sout
hAf
r
i
caNonGeoBTCommuni
Sout
hAf
r
i
caNonGeoBus
i
nes
sC
Sout
hAf
r
i
caNonGeoCMCNet
wor
Sout
hAf
r
i
caNonGeoConnect
i
on
Sout
hAf
r
i
caNonGeoCyber
s
mar
t
Sout
hAf
r
i
caNonGeoDi
r
ect
el
Sout
hAf
r
i
caNonGeoDuPontTe
Sout
hAf
r
i
caNonGeoEMbi
z
o
Sout
hAf
r
i
caNonGeoEns
ynchBu
Sout
hAf
r
i
caNonGeoEXI
TI
M
Sout
hAf
r
i
caNonGeoExot
i
cSys
Sout
hAf
r
i
caNonGeoFi
r
s
t
Rand
Sout
hAf
r
i
caNonGeoFr
amewor
k
Sout
hAf
r
i
caNonGeoFr
ogf
oot
Sout
hAf
r
i
caNonGeoGol
dTel
Sout
hAf
r
i
caNonGeoGr
eenFl
as
Sout
hAf
r
i
caNonGeoGVSC
Sout
hAf
r
i
caNonGeoHymax
Sout
hAf
r
i
caNonGeoI
CTGl
obe
Sout
hAf
r
i
caNonGeoI
ct
el
Sout
hAf
r
i
caNonGeoI
nt
er
netS
Sout
hAf
r
i
caNonGeoJ
SDaav
Sout
hAf
r
i
caNonGeoKawul
ez
a
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMacr
ol
an
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMagnol
i
aW
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMaj
uba
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMer
i
di
ct
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMI
ATel
eco
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMTN
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMul
t
i
s
our
c
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMWEB
国番号
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaVodacom)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaVOXTel
e)
南アフリカ共和国(
J
HBar
eaWBS(
I
B)
南アフリカ共和国(
Mobi
l
eCel
lC)
南アフリカ共和国(
Mobi
l
eMTN)
南アフリカ共和国(
Mobi
l
eNeot
el
)
南アフリカ共和国(
Mobi
l
eTel
kom Mob)
南アフリカ共和国(
Mobi
l
eVodacom)
南アフリカ共和国(
Mobi
l
eWBS(
I
Bur
)
南アフリカ共和国(
Emer
genc)
南アフリカ共和国(
NonGeo45Degr
ees
)
南アフリカ共和国(
NonGeoAl
t
onet
)
南アフリカ共和国(
NonGeoAmobi
a)
南アフリカ共和国(
NonGeoAvoxi
)
南アフリカ共和国(
NonGeoBCSNet
)
南アフリカ共和国(
NonGeoBi
t
co)
南アフリカ共和国(
NonGeoBl
ackbr
i
dg)
南アフリカ共和国(
NonGeoBTCommuni
)
南アフリカ共和国(
NonGeoBus
i
nes
sC)
南アフリカ共和国(
NonGeoCMCNet
wor
)
南アフリカ共和国(
NonGeoConnect
i
on)
南アフリカ共和国(
NonGeoCyber
s
mar
t
)
南アフリカ共和国(
NonGeoDi
r
ect
el
)
南アフリカ共和国(
NonGeoDuPontTe)
南アフリカ共和国(
NonGeoEns
ynchBu)
南アフリカ共和国(
NonGeoEXI
TI
M)
南アフリカ共和国(
NonGeoExot
i
cSys
)
南アフリカ共和国(
NonGeoFi
r
s
t
Rand)
南アフリカ共和国(
NonGeoFr
amewor
k)
南アフリカ共和国(
NonGeoFr
ogf
oot
)
南アフリカ共和国(
NonGeoGol
dTel
)
南アフリカ共和国(
NonGeoGr
eenFl
as
)
南アフリカ共和国(
NonGeoGVSC)
南アフリカ共和国(
NonGeoHymax)
南アフリカ共和国(
NonGeoI
CSA)
南アフリカ共和国(
NonGeoI
CTGl
obe)
南アフリカ共和国(
NonGeoI
ct
el
)
南アフリカ共和国(
NonGeoI
nt
er
netS)
南アフリカ共和国(
NonGeoJ
SDaav)
南アフリカ共和国(
NonGeoKawal
uz
)
南アフリカ共和国(
NonGeoMacr
ol
an)
南アフリカ共和国(
NonGeoMagnol
i
aW)
南アフリカ共和国(
NonGeoMaj
uba)
南アフリカ共和国(
NonGeoMer
i
di
ct
)
南アフリカ共和国(
NonGeoMI
ATel
eco)
南アフリカ共和国(
NonGeoMTN)
南アフリカ共和国(
NonGeoMul
t
i
s
our
c)
南アフリカ共和国(
NonGeoMWEB)
24/33
3.
00
3.
00
3.
00
9.
00
4.
00
9.
00
9.
00
4.
00
10.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caNonGeoMys
t
i
cBl
u
Sout
hAf
r
i
caNonGeoNas
huaCom
Sout
hAf
r
i
caNonGeoNas
huaMob
Sout
hAf
r
i
caNonGeoNeel
ana
Sout
hAf
r
i
caNonGeoNeot
el
Sout
hAf
r
i
caNonGeoNet
voi
p
Sout
hAf
r
i
caNonGeoNexus
Sout
hAf
r
i
caNonGeoOhr
enTel
e
Sout
hAf
r
i
caNonGeoPaw Paw Wi
Sout
hAf
r
i
caNonGeoPhoneI
T
Sout
hAf
r
i
caNonGeoPl
at
f
or
mi
t
Sout
hAf
r
i
caNonGeoRSAWeb
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSaf
i
kat
el
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSai
com
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSecur
el
i
nk
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSi
ngat
el
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSkyConnec
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSkycal
lNe
Sout
hAf
r
i
caNonGeoSwi
t
chTel
Sout
hAf
r
i
caNonGeoTal
kWor
l
d
Sout
hAf
r
i
caNonGeoTel
coNet
Sout
hAf
r
i
caNonGeoTel
f
r
ee
Sout
hAf
r
i
caNonGeoTr
uTr
ade
Sout
hAf
r
i
caNonGeoVi
r
t
ualCa
Sout
hAf
r
i
caNonGeoVi
r
t
ualOf
Sout
hAf
r
i
caNonGeoVl
oci
t
y
Sout
hAf
r
i
caNonGeoVodacom
Sout
hAf
r
i
caNonGeoVoi
z
acom
Sout
hAf
r
i
caNonGeoVOXTel
eco
Sout
hAf
r
i
caNonGeoWBS(
I
Bur
Sout
hAf
r
i
caNonGeoWi
s
per
net
Sout
hAf
r
i
caNonGeoXDSL
Sout
hAf
r
i
caNonGeoXt
r
anet
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaAl
t
ech
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaAmat
ol
e
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaAmobi
a
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaAvoxi
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaBi
t
co
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaBTCommun
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaConnect
i
o
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaDi
r
ect
el
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaEns
ynchB
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaEXTI
M
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaFr
ogf
oot
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaHymax
Sout
hAf
r
i
caPEar
eai
Ct
el
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaI
nt
er
net
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaMI
ATel
ec
国番号
南アフリカ共和国(
NonGeoMys
t
i
cBl
u)
南アフリカ共和国(
NonGeoNas
huaCom)
南アフリカ共和国(
NonGeoNas
huaMob)
南アフリカ共和国(
NonGeoNeel
ana)
南アフリカ共和国(
NonGeoNeot
el
)
南アフリカ共和国(
NonGeoNet
voi
p)
南アフリカ共和国(
NonGeoNexus
)
南アフリカ共和国(
NonGeoOhr
enTel
e)
南アフリカ共和国(
NonGeoPaw Paw Wi
)
南アフリカ共和国(
NonGeoPhoneI
T)
南アフリカ共和国(
NonGeoPl
at
f
or
mi
t
)
南アフリカ共和国(
NonGeoRSAWeb)
南アフリカ共和国(
NonGeoSafikat
el
)
南アフリカ共和国(
NonGeoSai
com)
南アフリカ共和国(
NonGeoSecur
el
i
nk)
南アフリカ共和国(
NonGeoSi
ngat
el
)
南アフリカ共和国(
NonGeoSkyConnec)
南アフリカ共和国(
NonGeoSkycal
lNe)
南アフリカ共和国(
NonGeoSwi
t
chTel
)
南アフリカ共和国(
NonGeoTal
kWor
l
d)
南アフリカ共和国(
NonGeoTel
coNet
)
南アフリカ共和国(
NonGeoTel
f
r
ee)
南アフリカ共和国(
NonGeoTr
uTr
ade)
南アフリカ共和国(
NonGeoVi
r
t
ualCa)
南アフリカ共和国(
NonGeoVi
r
t
ualOf
)
南アフリカ共和国(
NonGeoVl
oci
t
y)
南アフリカ共和国(
NonGeoVodacom)
南アフリカ共和国(
NonGeoVoi
z
acom)
南アフリカ共和国(
NonGeoVOXTel
eco)
南アフリカ共和国(
NonGeoWBS(
I
Bur
南アフリカ共和国(
NonGeoWi
s
per
net
)
南アフリカ共和国(
NonGeoXDSL)
南アフリカ共和国(
NonGeoXt
r
anet
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaAl
t
ech)
南アフリカ共和国(
PEar
eaAmat
ol
e)
南アフリカ共和国(
PEar
eaAmobi
a)
南アフリカ共和国(
PEar
eaAvoxi
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaBi
t
co)
南アフリカ共和国(
PEar
eaBTCommun)
南アフリカ共和国(
PEar
eaConnect
i
o)
南アフリカ共和国(
PEar
eaDi
r
ect
el
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaEns
ynchB)
南アフリカ共和国(
PEar
eaEXTI
M)
南アフリカ共和国(
PEar
eaFr
ogf
oot
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaHymax)
南アフリカ共和国(
PEar
eai
Ct
el
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaI
nt
er
net)
南アフリカ共和国(
PEar
eaMI
ATel
ec)
25/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaMTN
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaMul
t
i
s
our
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaMWEB
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaNas
huaCo
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaNeot
el
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaOhr
enTel
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaPaw Paw W
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaPl
at
f
or
mi
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaSai
com
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaSi
ngat
el
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaSkycal
lN
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaSmar
tVi
l
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaSwi
t
chTe
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaSybaWeb
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaTel
f
r
ee
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaTel
kom
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaTr
uTr
ade
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaVi
r
t
ualC
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaVi
r
t
ualO
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaVl
oci
t
y
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaVodacom
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaVOXTel
ec
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaWBS(
I
Bu
Sout
hAf
r
i
caPEar
eaWi
s
per
net
Sout
hAf
r
i
caPr
es
i
dent
'
sHotL
Sout
hAf
r
i
caPTA45Degr
ees
Sout
hAf
r
i
caPTAAl
t
ech
Sout
hAf
r
i
caPTAAmat
ol
e
Sout
hAf
r
i
caPTAAmobi
a
Sout
hAf
r
i
caPTAAvoxi
Sout
hAf
r
i
caPTABi
t
co
Sout
hAf
r
i
caPTABTCommuni
cat
Sout
hAf
r
i
caPTABus
i
nes
sConn
Sout
hAf
r
i
caPTAConnect
i
onTe
Sout
hAf
r
i
caPTADi
r
ect
el
Sout
hAf
r
i
caPTAEns
ynchBus
i
n
Sout
hAf
r
i
caPTAEXTI
M
Sout
hAf
r
i
caPTAFi
r
s
t
RandBan
Sout
hAf
r
i
caPTAFr
ogf
oot
Sout
hAf
r
i
caPTAGr
eenFl
as
h
Sout
hAf
r
i
caPTAHymax
Sout
hAf
r
i
caPTAI
CTGl
obe
Sout
hAf
r
i
caPTAi
Ct
el
Sout
hAf
r
i
caPTAI
nt
er
netSol
u
Sout
hAf
r
i
caPTAMaj
uba
Sout
hAf
r
i
caPTAMI
ATel
ecoms
Sout
hAf
r
i
caPTAMTN
Sout
hAf
r
i
caPTAMul
t
i
s
our
ce
国番号
南アフリカ共和国(
PEar
eaMTN)
南アフリカ共和国(
PEar
eaMul
t
i
s
our
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaMWEB)
南アフリカ共和国(
PEar
eaNas
huaCo)
南アフリカ共和国(
PEar
eaNeot
el
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaOhr
enTel
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaPaw Paw W)
南アフリカ共和国(
PEar
eaPl
at
f
or
mi
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaSai
com)
南アフリカ共和国(
PEar
eaSi
ngat
el
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaSkycal
lN)
南アフリカ共和国(
PEar
eaSmar
tVi
l
)
南アフリカ共和国(
PEar
eaSwi
t
chTe)
南アフリカ共和国(
PEar
eaSybaWeb)
南アフリカ共和国(
PEar
eaTel
f
r
ee)
南アフリカ共和国(
PEar
eaTel
kom)
南アフリカ共和国(
PEar
eaTr
uTr
ade)
南アフリカ共和国(
PEar
eaVi
r
t
ualC)
南アフリカ共和国(
PEar
eaVi
r
t
ualO)
南アフリカ共和国(
PEar
eaVl
oci
t
y)
南アフリカ共和国(
PEar
eaVodacom)
南アフリカ共和国(
PEar
eaVOXTel
ec)
南アフリカ共和国(
PEar
eaWBS(
I
Bu)
南アフリカ共和国(
PEar
eaWi
s
per
net
)
南アフリカ共和国(
Pr
es
i
dent
'
sHotL)
南アフリカ共和国(
PTA45Degr
ees
)
南アフリカ共和国(
PTAAl
t
ech)
南アフリカ共和国(
PTAAmat
ol
e)
南アフリカ共和国(
PTAAmobi
a)
南アフリカ共和国(
PTAAvoxi
)
南アフリカ共和国(
PTABi
t
co)
南アフリカ共和国(
PTABTCommuni
cat
)
南アフリカ共和国(
PTABus
i
nes
sConn)
南アフリカ共和国(
PTAConnect
i
onTe)
南アフリカ共和国(
PTADi
r
ect
el
)
南アフリカ共和国(
PTAEns
ynchBus
i
n)
南アフリカ共和国(
EXTI
M)
南アフリカ共和国(
PTAFi
r
s
t
RandBan)
南アフリカ共和国(
PTAFr
ogf
oot
)
南アフリカ共和国(
PTAGr
eenFl
as
h)
南アフリカ共和国(
PTAHymax)
南アフリカ共和国(
PTAI
CTGl
obe)
南アフリカ共和国(
PTAi
Ct
el
)
南アフリカ共和国(
PTAI
nt
er
netSol
u)
南アフリカ共和国(
PTAMaj
uba)
南アフリカ共和国(
PTAMI
ATel
ecoms
)
南アフリカ共和国(
PTAMTN)
南アフリカ共和国(
PTAMul
t
i
s
our
ce)
26/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caPTAMWEB
Sout
hAf
r
i
caPTANas
huaCommun
Sout
hAf
r
i
caPTANas
huaMobi
l
e
Sout
hAf
r
i
caPTANeot
el
Sout
hAf
r
i
caPTAOhr
enTel
ecom
Sout
hAf
r
i
caPTAPaw Paw Wi
r
el
Sout
hAf
r
i
caPTAPl
at
f
or
mi
t
y
Sout
hAf
r
i
caPTARos
ewi
l
lTr
ad
Sout
hAf
r
i
caPTASai
com
Sout
hAf
r
i
caPTASi
ngat
el
Sout
hAf
r
i
caPTASkyConnect
Sout
hAf
r
i
caPTASkycal
lNet
wo
Sout
hAf
r
i
caPTASmar
tVi
l
l
age
Sout
hAf
r
i
caPTASwi
t
chTel
eco
Sout
hAf
r
i
caPTATel
f
r
ee
Sout
hAf
r
i
caPTATel
kom
Sout
hAf
r
i
caPTATr
uTr
ade
Sout
hAf
r
i
caPTAUmz
i
nyat
hi
Sout
hAf
r
i
caPTAVi
r
t
ualCar
d
Sout
hAf
r
i
caPTAVi
r
t
ualOf
f
i
c
Sout
hAf
r
i
caPTAVl
oci
t
y
Sout
hAf
r
i
caPTAVodacom
Sout
hAf
r
i
caPTAVOXTel
ecom
Sout
hAf
r
i
caPTAWBS(
I
Bur
s
t
)
Sout
hAf
r
i
caTel
kom 3r
dPar
t
y
Sout
hAf
r
i
caTel
kom AccountEn
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Ambul
ance
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Aut
omat
i
c
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Bus
i
nes
sC
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Bus
i
nes
sN
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Cal
lAns
we
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Conf
er
ence
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Cont
r
actE
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Cor
por
at
e
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Di
gi
t
alTi
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Di
r
ectFax
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Di
r
ect
or
y
Sout
hAf
r
i
caTel
kom El
ect
r
oni
c
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Faul
t
s
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Fi
xedTi
me
Sout
hAf
r
i
caTel
kom I
nt
er
netC
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Mas
sI
nt
er
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Maxi
Cal
l
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Maxi
net08
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Onl
i
ne2
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Phonogr
ams
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Pol
i
ceEme
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Pr
epai
dt
国番号
南アフリカ共和国(
PTAMWEB)
南アフリカ共和国(
PTANas
huaCommun)
南アフリカ共和国(
PTANas
huaMobi
l
e)
南アフリカ共和国(
PTANeot
el
)
南アフリカ共和国(
PTAOhr
enTel
ecom)
南アフリカ共和国(
PTAPaw Paw Wi
r
el
)
南アフリカ共和国(
PTAPl
at
f
or
mi
t
y)
南アフリカ共和国(
PTARos
ewi
l
lTr
ad)
南アフリカ共和国(
PTASai
com)
南アフリカ共和国(
PTASi
ngat
el
)
南アフリカ共和国(
PTASkyConnect
)
南アフリカ共和国(
PTASkycal
lNet
wo)
南アフリカ共和国(
PTASmar
tVi
l
l
age)
南アフリカ共和国(
PTASwi
t
chTel
eco)
南アフリカ共和国(
PTATel
f
r
ee)
南アフリカ共和国(
PTATel
kom)
南アフリカ共和国(
PTATr
uTr
ade)
南アフリカ共和国(
PTAUmz
i
nyat
hi
)
南アフリカ共和国(
PTAVi
r
t
ualCar
d)
南アフリカ共和国(
PTAVi
r
t
ualOffic)
南アフリカ共和国(
PTAVl
oci
t
y)
南アフリカ共和国(
PTAVodacom)
南アフリカ共和国(
PTAVOXTel
ecom)
南アフリカ共和国(
PTAWBS(
I
Bur
s
t
)
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom 3r
dPar
t
y)
南アフリカ共和国(
Tel
kom AccountEn)
南アフリカ共和国(
PTAVOXTel
ecom)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Aut
omat
i
c)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Bus
i
nes
sC)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Bus
i
nes
sN)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Cal
lAns
we)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Conf
er
ence)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Cont
r
actE)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Cor
por
at
e)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Di
gi
t
alTi
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Di
r
ectFax)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Di
r
ect
or
y)
南アフリカ共和国(
Tel
kom El
ect
r
oni
c)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Faul
t
s
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Fi
xedTi
me)
南アフリカ共和国(
Tel
kom I
nt
er
netC)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Mas
sI
nt
er
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Maxi
Cal
l
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Maxi
net08)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Onl
i
ne2)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Phonogr
ams
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Pol
i
ceEme)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Pr
epai
dt
)
27/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hAf
r
i
caTel
kom PRS-Comp
Sout
hAf
r
i
caTel
kom PRS-Fax
Sout
hAf
r
i
caTel
kom PRS-I
nf
o
Sout
hAf
r
i
caTel
kom PRS-Li
ve
Sout
hAf
r
i
caTel
kom PRS-Tel
e
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Publ
i
cTel
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Remot
eCal
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Shar
eCal
l
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Ti
me
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Tol
l
Fr
ee
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Uni
ver
s
al
Sout
hAf
r
i
caTel
kom Voi
ceLi
nk
Sout
hAf
r
i
caTel
kom VPN
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeAvoxi
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeJ
SDaav
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeMul
t
i
s
o
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeMWEB
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeNas
hua
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeNeot
el
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeOhr
enT
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eePhoneI
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeRos
ewi
l
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeSwi
t
ch
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeTel
coNe
Sout
hAf
r
i
caTol
lFr
eeWBS(
I
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alAmat
ol
e
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alAvoxi
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alBTComm
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alBus
i
nes
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alExot
i
c
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alFr
ogFoo
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alJ
SDaav
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alMul
t
i
s
o
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alMWEB
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alNas
hua
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alNeot
el
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alOhr
enT
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alPhoneI
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alSwi
t
ch
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alTel
coNe
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alTel
kom
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alUmz
i
nya
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alVodacom
Sout
hAf
r
i
caUni
ver
s
alVOXTel
Sout
hKor
ea
Sout
hKor
eaMobi
l
e
Sout
hKor
eaSpeci
alSer
vi
ces
Sout
hSudan
国番号
南アフリカ共和国(
Tel
kom PRS-Comp)
南アフリカ共和国(
Tel
kom PRS-Fax)
南アフリカ共和国(
Tel
kom PRS-I
nf
o)
南アフリカ共和国(
Tel
kom PRS-Li
ve)
南アフリカ共和国(
Tel
kom PRS-Tel
e)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Publ
i
cTel
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Remot
eCal
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Shar
eCal
l
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Ti
me)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Tol
l
Fr
ee)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Uni
ver
s
al
)
南アフリカ共和国(
Tel
kom Voi
ceLi
nk)
南アフリカ共和国(
Tel
kom VPN)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeAvoxi
)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeJ
SDaav)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeMul
t
i
s
o)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeMWEB)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeNas
hua)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeNeot
el
)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeOhr
enT)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eePhoneI
)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeRos
ewi
l
)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeSwi
t
ch)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeTel
coNe)
南アフリカ共和国(
Tol
lFr
eeWBS(
I
)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alAmat
ol
e)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alAvoxi
)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alBTComm)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alBus
i
nes
)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alExot
i
c)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alFr
ogFoo)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alJ
SDaav)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alMul
t
i
s
o)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alMWEB)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alNas
hua)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alNeot
el
)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alOhr
enT)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alPhoneI
)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alSwi
t
ch)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alTel
coNe)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alTel
kom)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alUmz
i
nya)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alVodacom)
南アフリカ共和国(
Uni
ver
s
alVOXTel
)
大韓民国
大韓民国(
Mobi
l
e)
大韓民国(
Speci
alSer
vi
ce)
南スーダン共和国
28/33
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
50.
00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
82
82
82
211
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Sout
hSudanMobi
l
e
Spai
n
Spai
nBar
cel
ona
Spai
nCanar
yI
s
l
ands
Spai
nMadr
i
d
Spai
nMobi
l
e
Spai
nMobi
l
eOr
ange
Spai
nMobi
l
eTel
ef
oni
ca
Spai
nMobi
l
eVodaf
one
Spai
nMobi
l
eXf
er
a
Spai
nPr
emi
um
Sr
iLanka
Sr
iLankaCol
ombo
Sr
iLankaLankaBel
l
Sr
iLankaMobi
l
e
Sr
iLankaMobi
l
eMt
n
Sr
iLankaMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
Sr
iLankaOt
her
Sr
iLankaSl
t
St
.Hel
ena
St
.Pi
er
r
eAndMi
quel
on
Sudan
SudanMobi
l
e
SudanMobi
l
eAr
eeba
SudanMobi
l
eMobi
t
el
SudanMobi
l
eSudat
el
Sur
i
name
Sur
i
nameMobi
l
e
Swaz
i
l
and
Swaz
i
l
andMobi
l
e
Sweden
SwedenFr
eephone
SwedenMobi
l
e
SwedenMobi
l
eH3G
SwedenMobi
l
eLyca
SwedenMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
SwedenMobi
l
ePager
SwedenMobi
l
eTel
e2
SwedenMobi
l
eTel
enor
SwedenMobi
l
eTel
i
a
SwedenPer
s
onal
Swi
t
z
er
l
and
Swi
t
z
er
l
andCor
por
at
e
Swi
t
z
er
l
andMobi
l
e
Swi
t
z
er
l
andMobi
l
eLycat
el
Swi
t
z
er
l
andMobi
l
eOr
ange
Swi
t
z
er
l
andMobi
l
eSunr
i
s
e
Swi
t
z
er
l
andMobi
l
eSwi
s
s
com
国番号
南スーダン共和国(
Mobi
l
e)
スペイン
スペイン(
Bar
cel
ona)
スペイン(
Canar
yI
s
l
ands
)
スペイン(
Madr
i
d)
スペイン(
Mobi
l
e)
スペイン(
Mobi
l
eOr
ange)
スペイン(
Mobi
l
eTel
ef
oni
ca)
スペイン(
Mobi
l
eVodaf
one)
スペイン(
Mobi
l
eXf
er
a)
スペイン(
Pr
emi
um)
スリランカ民主社会主義共和国
46.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
21.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
Col
ombo)
21.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
LankaBel
l
) 21.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
Mobi
l
e)
21.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
Mobi
l
eMt
n)
20.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
)
20.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
Ot
her
)
21.
00
スリランカ民主社会主義共和国(
Sl
t
)
21.
00
セントヘレナ島
413.
00
サンピエール島・ミクロン島
45.
00
スーダン共和国
28.
00
スーダン共和国(
Mobi
l
e)
40.
00
スーダン共和国(
Mobi
l
eAr
eeba)
34.
00
スーダン共和国(
Mobi
l
eMobi
t
el
)
22.
00
スーダン共和国(
Mobi
l
eSudat
el
)
24.
00
スリナム共和国
39.
00
スリナム共和国(
Mobi
l
e)
35.
00
スワジランド王国
7.
00
スワジランド共和国(Mobi
l
e)
24.
00
スウェーデン王国
3.
00
スウェーデン王国(
Fr
eephone)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
e)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
eH3G)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
eLyca)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
ePager
)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
eTel
e2)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
eTel
enor
)
3.
00
スウェーデン王国(
Mobi
l
eTel
i
a)
3.
00
スウェーデン王国(
Per
s
onal
)
3.
00
スイス連邦
3.
00
スイス連邦(
Cor
por
at
e)
3.
00
スイス連邦(
Mobi
l
e)
74.
00
スイス連邦(
Mobi
l
eLycat
el
)
22.
00
スイス連邦(
Mobi
l
eOr
ange)
21.
00
スイス連邦(
Mobi
l
eSunr
i
s
e)
20.
00
スイス連邦(
Mobi
l
eSwi
s
s
com)
16.
00
29/33
211
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
94
94
94
94
94
94
94
94
290
508
249
249
249
249
249
597
597
268
268
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
41
41
41
41
41
41
41
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Syr
i
a
Syr
i
aMobi
l
e
Tai
wan
Tai
wanMobi
l
e
Tai
wanTai
pei
Taj
i
ki
s
t
an
Taj
i
ki
s
t
anDus
hanbe
Taj
i
ki
s
t
anMobi
l
e
Tanz
ani
a
Tanz
ani
aDarEsSal
aam
Tanz
ani
aMobi
l
e
Tanz
ani
aMobi
l
eCel
t
el
Tanz
ani
aMobi
l
eMobi
t
el
Tanz
ani
aMobi
l
eTt
cl
Tanz
ani
aMobi
l
eVodacom
Tanz
ani
aZanz
i
bar
Thai
l
and
Thai
l
andMobi
l
e
Togo
TogoMobi
l
e
TogoMobi
l
eTel
ecel
TogoMobi
l
eTogocel
Tokel
au
Tonga
Tr
i
ni
dadAndTobago
Tr
i
ni
dadAndTobagoMobi
l
e
Tr
i
ni
dadAndTobagoMobi
l
eDi
g
Tuni
s
i
a
Tuni
s
i
aMobi
l
e
Tuni
s
i
aMobi
l
eOr
ange
Tuni
s
i
aMobi
l
eOr
as
com
Tur
key
Tur
keyAdana
Tur
keyAnkar
a
Tur
keyAnt
al
ya
Tur
keyBur
s
a
Tur
keyEr
z
ur
um
Tur
keyEs
ki
s
ehi
r
Tur
keyI
s
t
anbul
Tur
keyI
z
mi
r
Tur
keyKays
er
i
Tur
keyKonya
Tur
keyMobi
l
e
Tur
keyMobi
l
eAvea
Tur
keyMobi
l
eTel
s
i
m
Tur
keyMobi
l
eTur
kcel
l
Tur
keyNor
t
hCypr
us
Tur
keyNor
t
hCypr
usMobi
l
e
国番号
シリア・アラブ共和国
18.
00
シリア・アラブ共和国(
Mobi
l
e)
28.
00
台湾
3.
00
台湾(
Mobi
l
e)
17.
00
台湾(
Tai
pei
)
3.
00
タジキスタン共和国
23.
00
タジキスタン共和国(
Dus
hanbe)
24.
00
タジキスタン共和国(
Mobi
l
e)
29.
00
タンザニア連合共和国
57.
00
タンザニア連合共和国(
DarEsSal
aam)
56.
00
タンザニア連合共和国(
Mobi
l
e)
56.
00
タンザニア連合共和国(
Mobi
l
eCel
t
el
)
57.
00
タンザニア連合共和国(
Mobi
l
eMobi
t
el
)
57.
00
タンザニア連合共和国(
Mobi
l
eTt
cl
)
58.
00
タンザニア連合共和国(
Mobi
l
eVodacom) 53.
00
タンザニア連合共和国(
Zanz
i
bar
)
57.
00
タイ王国
3.
00
タイ王国(
Mobi
l
e)
3.
00
トーゴ共和国
62.
00
トーゴ共和国(
Mobi
l
e)
61.
00
トーゴ共和国(
Mobi
l
eTel
ecel
)
63.
00
トーゴ共和国(
Mobi
l
eTogocel
)
60.
00
トケラウ諸島
252.
00
トンガ王国
93.
00
トリニダード・トバゴ共和国
16.
00
トリニダード・トバゴ共和国(
Mobi
l
e)
31.
00
トリニダード・トバゴ共和国(
Mobi
l
eDi
g) 32.
00
チュニジア共和国
83.
00
チュニジア共和国(
Mobi
l
e)
71.
00
チュニジア共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
74.
00
チュニジア共和国(
Or
as
com)
82.
00
トルコ共和国
6.
00
トルコ共和国(
Adana)
5.
00
トルコ共和国(
Ankar
a)
5.
00
トルコ共和国(
Ant
al
ya)
5.
00
トルコ共和国(
Bur
s
a)
5.
00
トルコ共和国(
Er
z
ur
um)
5.
00
トルコ共和国(
Es
ki
s
ehi
r
)
6.
00
トルコ共和国(
I
s
t
anbul
)
5.
00
トルコ共和国(
I
z
mi
r
)
5.
00
トルコ共和国(
Kays
er
i
)
6.
00
トルコ共和国(
Konya)
6.
00
トルコ共和国(
Mobi
l
e)
20.
00
トルコ共和国(
Mobi
l
eAvea)
23.
00
トルコ共和国(
Mobi
l
eTel
s
i
m)
23.
00
トルコ共和国(
Mobi
l
eTur
kcel
l
)
23.
00
トルコ共和国(
Nor
t
hCypr
us
)
11.
00
トルコ共和国(
Nor
t
hCypr
usMobi
l
e)
24.
00
30/33
963
963
886
886
886
992
992
992
255
255
255
255
255
255
255
255
66
66
228
228
228
228
690
676
1
1
1
216
216
216
216
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Tur
keyTr
abz
on
Tur
kmeni
s
t
an
Tur
kmeni
s
t
anMobi
l
e
Tur
ksAndCai
cosI
s
l
ands
Tur
ksAndCai
cosI
s
l
andsMobi
l
e
Tuval
u
Uganda
UgandaMobi
l
eCel
t
elUganda
UgandaMobi
l
eGemt
el
UgandaMobi
l
eMt
n
UgandaMobi
l
eOr
ange
UgandaMobi
l
eUt
l
UgandaMobi
l
eWar
i
d
UK
UKCor
por
at
e
UKDTO
UKFr
eephone
UKLocalHi
gh
UKLocalLow
UKLondon
UKMobi
l
e
UKMobi
l
eH3G
UKMobi
l
eJ
er
s
ey
UKMobi
l
eLycat
el
UKMobi
l
eO2
UKMobi
l
eOr
ange
UKMobi
l
eTMobi
l
e
UKMobi
l
eVodaf
one
UKNat
i
onalHi
gh
UKNat
i
onalLow
UKNat
i
onalNonGeogr
aphi
c
UKOt
herSpeci
al
i
z
ed
UKPagi
ng
UKPer
s
onal
UKPr
emi
um
UKVoi
p
Ukr
ai
ne
Ukr
ai
neDnepr
opet
r
ovs
k
Ukr
ai
neDni
pr
opet
r
ovs
k
Ukr
ai
neKhar
ki
v
Ukr
ai
neKi
ev
Ukr
ai
neKi
evRegi
on
Ukr
ai
neLvi
v
Ukr
ai
neMobi
l
eAs
t
el
i
t
Ukr
ai
neMobi
l
eKi
yvs
t
ar
Ukr
ai
neMobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
Ukr
ai
neMobi
l
eUmc
Ukr
ai
neOdes
s
a
国番号
トルコ共和国(
Tr
abz
on)
5.
00
トルクメニスタン
21.
00
トルクメニスタン(
Mobi
l
e)
27.
00
タークス・カイコス諸島
21.
00
タークス・カイコス諸島(
Mobi
l
e)
44.
00
ツバル
178.
00
ウガンダ共和国
56.
00
ウガンダ共和国(
Mobi
l
eCel
t
elUganda)
56.
00
ウガンダ共和国(
Mobi
l
eGemt
el
)
56.
00
ウガンダ共和国(
Mobi
l
eMt
n)
56.
00
ウガンダ共和国(
Mobi
l
eOr
ange)
56.
00
ウガンダ共和国(
Mobi
l
eUt
l
)
56.
00
ウガンダ共和国(
Mobi
l
eWar
i
d)
56.
00
イギリス
3.
00
イギリス(
Cor
por
at
e)
11.
00
イギリス(
DTO)
3.
00
イギリス(
Fr
eephone)
3.
00
イギリス(
LocalHi
gh)
22.
00
イギリス(
LocalLow)
12.
00
イギリス(
London)
3.
00
イギリス(
Mobi
l
e)
57.
00
イギリス(
Mobi
l
eH3G)
3.
00
イギリス(
Mobi
l
eJ
er
s
ey)
33.
00
イギリス(
Mobi
l
eLycat
el
)
10.
00
イギリス(
Mobi
l
eO2)
3.
00
イギリス(
Mobi
l
eOr
ange)
3.
00
イギリス(
Mobi
l
eTMobi
l
e)
3.
00
イギリス(
Mobi
l
eVodaf
one)
3.
00
イギリス(
Nat
i
onalHi
gh)
45.
00
イギリス(
Nat
i
onalLow)
3.
00
イギリス(
Nat
i
onalNonGeogr
aphi
c)
3.
00
イギリス(
Ot
herSpeci
al
i
z
ed)
56.
00
イギリス(
Pagi
ng)
6.
00
イギリス(
Per
s
onal
)
146.
00
イギリス(
Pr
emi
um)
4502.
00
イギリス(
Voi
p)
4.
00
ウクライナ
19.
00
ウクライナ(
Dnepr
opet
r
ovs
k)
19.
00
ウクライナ(
Dni
pr
opet
r
ovs
k)
19.
00
ウクライナ(
Khar
ki
v)
19.
00
ウクライナ(
Ki
ev)
19.
00
ウクライナ(
Ki
evRegi
on)
19.
00
ウクライナ(
Lvi
v)
19.
00
ウクライナ(
Mobi
l
eAs
t
el
i
t
)
40.
00
ウクライナ(
Mobi
l
eKi
yvs
t
ar
)
38.
00
ウクライナ(
Mobi
l
eOt
herCar
r
i
er
s
36.
00
ウクライナ(
Mobi
l
eUmc)
32.
00
ウクライナ(
Odes
s
a)
19.
00
31/33
90
993
993
993
993
688
256
256
256
256
256
256
256
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Uni
t
edAr
abEmi
r
at
es
Uni
t
edAr
abEmi
r
at
esDubai
Uni
t
edAr
abEmi
r
at
esMobi
l
e
Ur
uguay
Ur
uguayMobi
l
e
Ur
uguayMobi
l
eAncel
Ur
uguayMobi
l
eCl
ar
o
Ur
uguayMobi
l
eMovi
s
t
ar
Ur
uguayMont
evi
deo
USVi
r
gi
nI
s
l
ands
USA
USAAl
as
kaAnchor
age
USADi
r
ect
or
yAs
s
i
s
t
ance
USAHawai
i
USASpeci
al
USATol
lFr
ee
Uz
beki
s
t
an
Uz
beki
s
t
anMobi
l
e
Uz
beki
s
t
anTas
hkent
Vanuat
u
Venez
uel
a
Venez
uel
aCar
acas
Venez
uel
aCr
i
s
t
bol
Venez
uel
aMar
acai
bo
Venez
uel
aMobi
l
e
Venez
uel
aMobi
l
eMovi
l
net
Venez
uel
aMobi
l
eTel
cel
Venez
uel
aMobi
l
eTi
m
Venez
uel
aVal
enci
a
Vi
et
nam
Vi
et
nam Hanoi
Vi
et
nam HoChiMi
nh
Vi
et
nam Mobi
l
e
Vi
et
nam Mobi
l
eOt
her
Wal
l
i
sAndFut
unaI
s
l
ands
Wes
t
er
nSamoaMobi
l
e
Yemen
YemenMobi
l
e
Zambi
a
Zambi
aMobi
l
e
Zambi
aMobi
l
eAi
r
t
el
Zambi
aMobi
l
eMt
n
Zambi
aMobi
l
eZamt
el
Zi
mbabwe
Zi
mbabweHar
ar
e
Zi
mbabweMobi
l
eEconet
Zi
mbabweMobi
l
eNet
one
Zi
mbabweMobi
l
eTel
ecel
国番号
アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦(
Dubai
)
アラブ首長国連邦(
Mobi
l
e)
ウルグアイ東方共和国
ウルグアイ東方共和国(
Mobi
l
e)
ウルグアイ東方共和国(
Mobi
l
eAncel
)
ウルグアイ東方共和国(
Mobi
l
eCl
ar
o)
ウルグアイ東方共和国(
Mobi
l
eMovi
s
t
ar
)
ウルグアイ東方共和国(
Mont
evi
deo)
アメリカ領バージン諸島
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国(
Al
as
kaAnchor
age)
アメリカ合衆国(
Di
r
ect
or
yAs
s
i
s
t
ance)
アメリカ合衆国(
Hawai
i
)
アメリカ合衆国(
Speci
al
)
アメリカ合衆国(
Tol
lFr
ee)
ウズベキスタン共和国
ウズベキスタン共和国(
Mobi
l
e)
ウズベキスタン共和国(
Tas
hkent
)
バヌアツ共和国
ベネズエラ・ボリバル共和国
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Car
acas
)
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Cr
i
s
t
bol
)
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Mar
acai
bo)
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Mobi
l
e)
27.
00
27.
00
27.
00
8.
00
29.
00
28.
00
14.
00
30.
00
8.
00
3.
00
3.
00
5.
00
5.
00
5.
00
5.
00
3.
00
10.
00
11.
00
4.
00
94.
00
3.
00
3.
00
3.
00
3.
00
13.
00
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Mobi
l
eMovi
l
net
)
4.
00
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Mobi
l
eTel
cel
)
4.
00
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Mobi
l
eTi
m)
3.
00
ベネズエラ・ボリバル共和国(
Val
enci
a)
3.
00
ベトナム社会主義共和国
12.
00
ベトナム社会主義共和国(
Hanoi
)
12.
00
ベトナム社会主義共和国(
HoChiMi
nh)
12.
00
ベトナム社会主義共和国(
Mobi
l
e)
12.
00
ベトナム社会主義共和国(
Mobi
l
eOt
her
)
12.
00
フランス領ワリス・フテュナ諸島
116.
00
西サモア(
Mobi
l
e)
91.
00
イエメン共和国
27.
00
イエメン共和国(
Mobi
l
e)
27.
00
ザンビア共和国
13.
00
ザンビア共和国(
Mobi
l
e)
21.
00
ザンビア共和国(
Mobi
l
eAi
r
t
el
)
22.
00
ザンビア共和国(
Mobi
l
eMt
n)
20.
00
ザンビア共和国(
Mobi
l
eZamt
el
)
25.
00
ジンバブエ共和国
16.
00
ジンバブエ共和国(
Har
ar
e)
16.
00
ジンバブエ共和国(
Mobi
l
eEconet
)
79.
00
ジンバブエ共和国(
Mobi
l
eNet
one)
80.
00
ジンバブエ共和国(
Mobi
l
eTel
ecel
)
77.
00
32/33
971
971
971
598
598
598
598
598
598
1
1
1
1
1
1
1
998
998
998
678
58
58
58
58
58
58
58
58
58
84
84
84
84
84
681
685
967
967
260
260
260
260
260
263
263
263
263
263
TOM 国際通話料金表
※国際通話の課金は全て1分単位です。
Asof10072014
国名
料金
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
(
Count
r
y)
Zi
mbabweVoI
P
ジンバブエ共和国(
VoI
P)
衛星通信サービス
El
l
i
ps
oSat
el
l
i
t
e
Gl
obal
s
t
arSat
el
l
i
t
e
I
coGl
obalCommuni
cat
i
onsSat
e
I
nmar
s
at
I
nmar
s
atSnacB
I
nmar
s
atSnacMi
ni
m
Thur
ayaSat
el
l
i
t
e
国番号
エリプソ
グローバルスター
I
COグローバルコミュニケーションズ
インマルサット
インマルサット(
SnacB)
インマルサット(
SnacMi
ni
m)
スラーヤ衛星携帯電話
33/33
16.
00
263
料金
国番号
(
r
at
e)
(
count
r
ycode)
円/1分
344.
00
8812,
8813
344.
00
8818,
8819
2251.
00 8810,
8811
1801.
00
870
1801.
00
870
214.
00
870
344.
00
88216
Fly UP